Svenska kyrkan

Inför MR-dagen den 10 december: Mänskliga rättigheter - vad är det?

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 15:21 CET

Visste du att det den 10 december är:

- 55 år sedan deklarationen om de mänskliga rättigheterna tillkom

- 10 år sedan Wien-konferensen

- 10 år sedan bildandet av FN:s Högre kommissarie1 för mänskliga rättigheter

- 10 år sedan Parisprinciperna

Mänskliga rättigheter uppmärksammas under Svenska kyrkans missions julinsamling. SKM har sedan flera decennier sett det som en viktig uppgift att försvara människors rätt att leva fria från förtryck. Med uthållighet i arbetet för mänskliga rättigheter och vikten av mänsklig närvaro i en många gånger outhärdlig vardag.

SKM en del av FN:s arbete

Det arbete som görs i SKM är en del av arbetet i Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd (KV), som båda har konsultativ status i FN.

- Viktiga områden att arbeta med, säger Peter Weiderud som är utrikeschef på KV, är dels undermineringen av civila och politiska rättigheter till följd av jakten på terrorister efter den 11 september, dels den ökade intoleransen mot religiösa minoriteter. Till detta kommer även efterlevnaden av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som åsidosätts som en konsekvens av den ökade globaliseringen.

www.svenskakyrkan.se/skm

På SKM:s hemsida finns en genomgång av det arbete som görs med mänskliga rättigheter. Här finns dels en översikt, dels exempel på projekt som vi stöder. Här finns även en beskrivning av de mänskliga rättigheterna, hänvisningar och länkar. På bildbyrån Ikons hemsida finns bilder, www.svenskakyrkan.s/ikon.

För mer information, se även
www.wcc-coe.org
www.humanrights.se