Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Inför parlamentsvalet i Ryssland: demokratirörelse under press

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 01:41 CET

måndag 21 november, kl. 15.30, hörsal D9, Stockholms universitet

Ryssland har utvecklats i en alltmer auktoritär riktning sedan Vladimir Putin kom till makten för drygt tio år sedan. Den 4 december hålls parlamentsval i landet, i en situation där oppositionen har svårt att sprida sitt budskap till väljarna.

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, i samarbete med Östgruppen, ger nu möjlighet för allmänheten att möta den ryske människorättsförsvararen Dmitrij Makarov som berättar om den ryska demokratirörelsens och oberoende organisationers kringskurna möjligheter att verka fritt och göra sina röster hörda.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Inträde är gratis för UFs och Östgruppens medlemmar. Inträdesavgift på 20 kronor utgår för övriga besökare.

Kontakt:

Åsa Nevestveit
Programansvarig
program@ufstockholm.se
+46 (0) 735313134

Boris Ajeganov
PR-ansvarig
pr@ufstockholm.se

============================================================

http://ufstockholm.se/2011/11/13/demokratirörelse-under-press

http://www.facebook.com/UFStockholm

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för att sprida intresse och kunskap kring viktiga internationella frågor. Vi lägger fokus på fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor, demokrati med mera. Samtidigt har vi som mål att öka förståelse och samförstånd i samhället.

Boris Ajeganov
PR-ansvarig
pr@ufstockholm.se