Socialdemokraterna i Uppsala

Inför publikt WiFi i Uppsala

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 09:22 CEST

Idag är tillgång till Internet närmast en nödvändighet för många typer av tjänster, ärenden och att kunna delta i viktiga samhällsaktiviter. Flera städer har tagit initiativ till trådlöst Internet i stadsmiljön. I en skrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår Socialdemokraterna nu att utreda förutsättningar för att det införs även i Uppsala.

– För en växande storstad som Uppsala skulle gratis och publikt WiFi i parker, på torg och i andra offentliga miljöer vara en framtidsinriktad infrastruktursatsning som skulle skapa nya mötesplatser och främja handel och turism. Om initiativet sker i samverkan med näringslivet kan det dessutom göras utan större kostnader för kommunen, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

– I åldersgruppen 16-35 år använder 60-70 procent mobilt Internet dagligen och nästan 80 procent har en smartphone. På grund av dålig täckning och höga kostnader går 70 procent av all data trafik på smartphones via WiFi. För en modern storstad som Uppsala vore därför WiFi på offentliga platser en strategisk prioritering och för Uppsalas studenter skulle det även underlätta för studier utomhus under sommarhalvåret, säger Patrik Hedlund, ledamot i Gatu- och samhällsmiljönämnden (S).

Information:
Flera städer har tagit initiativ till trådlöst Internet i sin stadsmiljö. Jönköping har en reklamfinansierad variant och Helsingborgs har en kommunal finansiering. Även London och New York har investerat i gratis WiFi i parker och på offentliga platser.

Kontakt:
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79

Patrik Hedlund, ledamot i Gatu- och samhällsmiljönämnden (S)
Mobil 076-772 98 26