Statens folkhälsoinstitut

Inför skolavslutningen: Alkoholkonsumtion ökar risken för skador bland unga

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 08:00 CEST

Varje år vårdas fler än 130 ungdomar mellan 15 och 19 år för akut alkoholförgiftning. Inför skolavslutningarna kan föräldrar minska skaderiskerna genom att inte förse sina tonåringar med alkohol.

Akut alkoholförgiftning är ett allvarligt tillstånd som kräver sjukhusvård och kan innebära att personen får reducerat medvetande eller blir medvetslös. Det kan även leda till nedkylning och skador på inre organ. Att vårdas på sjukhus på grund av akut alkoholförgiftning är vanligast bland 15–19-åringar och näst vanligast bland 20–24-åringar. På senare år har det skett en positiv utveckling då antalet som vårdats för tillståndet minskat.

– Det är glädjande att se att alkoholkonsumtionen bland unga har minskat kraftigt, förra årets konsumtionsnivåer var de lägsta på 40 år. Det visar sig också i det minskade antalet unga som vårdas akut för alkoholförgiftning, säger Pi Högberg, enhetschef på Statens folkhälsoinstitut.

Särskilt unga drabbas av akuta skador på grund av. alkoholkonsumtion. Förutom akut alkoholförgiftning är det skador orsakade av exempelvis olyckor eller misshandel. I undersökningen Skolelevers drogvanor, från CAN 2012, uppger nästan var femte elev (19,2 %) i gymnasiets år två att de råkat ut för en olycka eller skadats på grund av alkoholkonsumtion. Och 4,5 procent av eleverna i gymnasiets år två uppger att de behövt uppsöka sjukhus eller akutmottagning på grund av alkoholkonsumtion.

− Eftersom alkohol så tydligt ökar risken för skador arbetar vi med att informera föräldrar just inför skolavslutningarna. Det handlar bland annat om att inte acceptera drickande före 18 års ålder, säger Pi Högberg.

Tips till föräldrar inför skolavslutningen

• Enas om gemensamma regler kring alkohol med andra föräldrar, då blir det enklare för både barn och vuxna att säga nej.

• Prata med äldre syskon om att inte förse yngre med alkohol inför skolavslutningen eftersom det ökar risken för olyckor.

• Var tydlig med dina förväntningar, till exempel att du inte accepterar drickande före 18 års ålder.

För mer information och pressbilder kontakta Silvia Ernhagen, presschef, Statens folkhälsoinstitut, tel. 076-113 10 82, silvia.ernhagen@fhi.se

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar.
Bakom TÄNK OM står Statens folkhälsoinstitut, Systembolaget, Polisen och IOGT-NTO.
Läs mer på www.tänkom.nu.

Statens folkhälsoinstitut är en nationell kunskapsmyndighet med tre huvuduppgifter: att fungera som ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsa, att följa upp och samordna uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken och att bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.