Eskilstuna kommun

Inför skolavslutningen: Sörmlands föräldrar litar på att tonåringen inte ska dricka på festen

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 15:00 CEST

96 % av Sörmlands föräldrar uppger att de litar på sin tonåring när hen lovar att inte dricka på festen. Att visa förtroende men samtidigt vara tydlig och restriktiv med alkohol minskar risken för att tonåringen ska utsätta sig för risker.

Föräldrar visar stort förtroende för sina tonåringar i alkoholfrågan. Det visar en undersökning som Folkhälsomyndigheten nyligen låtit genomföra bland ett representativt urval av föräldrar till barn födda 1999 i länet. Totalt uppger 79 procent av de tillfrågade föräldrarna att de alltid litar på sina tonåringar när de säger att de inte ska dricka på festen. Samma undersökning visar att 10 procent av föräldrarna känner till att tonåringen har varit påverkad av alkohol någon gång.

Skolavslutningen är ett av de tillfällen då många minderåriga dricker. Baksidan av festandet är den ökade risken för problem kopplade till alkoholkonsumtion under just tonåren. Ungdomar är ofta mer spontana i sitt agerande än vuxna och mer benägna att ta risker eftersom hjärnans förmåga till impulskontroll och konsekvenstänkande ofta inte är fullt utvecklad förrän i 25-årsåldern.

– Tonåringars naturliga impulsivitet och riskbenägenhet hjälper dem att utvecklas. Men i kombination med alkohol förstärks dessa beteenden och därför utsätter sig ungdomar oftare för risker. Föräldrar kan bidra till att minska riskerna genom att just visa förtroende för sin tonåring men samtidigt vara tydliga, konsekventa och restriktiva med alkohol, säger Eva Carlsson, samordnare för det brotts- och drogförebyggande arbetet i Eskilstuna kommun.

Några av de vanligaste problemen som tonåringar upplever kopplade till alkohol är konflikter och förstörda eller borttappade ägodelar. Enligt CAN har också var fjärde 17-åring som druckit alkohol haft oskyddat sex. Motsvarande siffra bland 15-åringar är 14 procent.

Föräldratips inför skolavslutningen

  • Lyft frågan om alkohol före skolavslutningen. Prata om dina förväntningar men också vilka förväntningar som finns hos ditt barn och hens kompisar.
  • Vilka signaler förmedlar du som förälder? Även en liten flaska i ett band runt halsen vid studenten är en symbol som uppmuntrar till att fira med alkohol.
  • Enas om gemensamma regler tillsammans med andra föräldrar.
  • Ta reda på vilka regler skolan har satt upp kring avslutningsfirandet.

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen. Läs mer på www.tänkom.nu

Om undersökningen
På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har Norstat ställt följande frågor per telefon till föräldrar med barn födda 1999:

Litar du på din tonåring när hen säger att hen inte ska dricka på festen?
Andel (%) i riket Andel (%) i Sörmland
Ja alltid 78 % 79 %
Ja för det mesta 16 % 17 %
Nej 6 % 4 %
Har din tonåring varit påverkad av alkohol någon gång?
Andel (%) i riket Andel (%) i Sörmland
Nej 72 % 77 %
Inte vad jag känner till 17 % 13 %
Ja, det har hänt 10 % 10 %
Osäker 1 %

Mer information
Eva Carlsson, samordnare för det brotts- och
drogförebyggande arbetet i Eskilstuna kommun
073-950 67 70
eva.carlsson4@eskilstuna.se

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.