Statens folkhälsoinstitut

Inför sommarens fester och festivaler: Alkoholkonsumtion bidrar till sexuell ohälsa hos unga

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 10:00 CEST

Drygt var femte gymnasieelev har haft oskyddat sex i samband med att ha druckit alkohol. Fler än var tionde tjej och kille på gymnasiet har haft ofrivilligt sex under alkoholpåverkan. Risken för osäker och oönskat sex ökar med konsumtionsnivån. Att prata med sin tonåring om alkohol och sex kan minska problem och utsatthet både idag och imorgon.

De flesta unga är nyktra vid sexdebuten, visar undersökningar som till exempel Ungdomsbarometern och UngKAB09. Däremot är oskyddat samlag vanligare bland de som dricker alkohol före sex. I den senaste undersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) om skolungdomars drogvanor, uppger 22 procent av eleverna i gymnasiets andra årskurs att de haft oskyddat sex i samband med att de druckit alkohol. Andra studier visar att ungdomar som ofta dricker sig berusade generellt sett har fler sexpartners och lägre kondomanvändning, vilket i sin tur ökar smittorisken för sexuellt överförbara infektioner så som klamydia men också för oönskade graviditeter. Bland unga med hög alkoholkonsumtion är risken att drabbas av klamydia dubbelt så stor.


- Statistiskt sett verkar ungdomar ta mer sexuella risker. Risktagandet sker också ofta under alkoholpåverkan, säger Marlene Makenzius, kvalificerad utredare vid Statens folkhälsoinstitut. Den  om dricker har lättare att passera de spärrar som normalt finns, oavsett om det handlar om kramar, sex eller våld. Detta kan leda till att man gör sådant man inte skulle göra i nyktert tillstånd, till exempel om att ha sex med tillfälliga sexpartners och att ha oskyddat sex. Att prata med sin tonåring om både sex och alkohol inför tillfällen där alkohol vanligtvis förekommer, kan minska problemen.

Det förekommer att både unga killar och tjejer har sex ofrivilligt när de är berusade. I CAN-undersökningen Skolelevers drogvanor uppger till exempel drygt 13 procent av andra årets gymnasieelever att de haft oönskat sex när de är alkoholpåverkade. Att utsättas för ofrivilliga sexuella handlingar är lika vanligt bland tjejer och killar som konsumerar alkohol i den här åldern. Konsumtionsnivån påverkar problemen; ju oftare och ju mer alkohol ungdomarna dricker, desto vanligare är konsekvenser som oskyddat och ofrivilligt sex.

Prata med unga om alkohol & sex

· Alkohol ökar benägenheten för sexuellt risktagande som kan leda till att man får en sexuell överförd infektion eller blir oönskat gravid.

· Kondom skyddar mot sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter.

· Alkoholkonsumtion ökar risken för oönskat sex – sex ska alltid vara frivilligt för alla parter.

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Statens folkhälsoinstitut, Systembolaget, Polisen och IOGT-NTO.

Läs mer på www.tänkom.nu.

För mer information och pressbilder

Mona Lakso, presschef, Statens folkhälsoinstitut, tel. 070 689 97 86, mona.lakso@fhi.se


Statens folkhälsoinstitut är en nationell kunskapsmyndighet med tre huvuduppgifter: att fungera som ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsa, att följa upp och samordna uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken och att bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.