Vänsterpartiet

Inför statlig vaccinproduktion som skydd mot pandemier

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:20 CEST

Vänsterpartiet vill införa en statlig produktion av influensavaccin. Dagens avtal med utländska företag om att vid behov leverera vaccin till Sverige riskerar att vara verkningslösa i en krissituation. Svininfluensan och fågelinfuensan är exempel på att nya aggressiva influensavirus regelbundet uppstår. Det är troligt att det förr eller senare uppstår ett virus som utvecklas till en pandemi.

- Vaccin mot nyuppkomna virus är inget man börjar producera över en natt. Det krävs en befintlig produktion av influensavaccin som snabbt kan ställas om till att möta ett nytt virus. Idag saknar vi det i Sverige, säger Elina Linna.

- I dagsläget förlitar sig Sverige på avtal med privata företag som har lovat att leverera influensavaccin om det uppstår ett behov. Men de tillfällen då vi faktiskt skulle behöva ett vaccin är globala krissituationer och då är det mycket osäkert om avtalen skulle hjälpa. Om den stat där företaget tillverkar vaccinet har brist på vaccin till sin egen befolkning, kommer sådana avtal naturligtvis att väga mycket lätt.

- Det här är en typ av produktion som måste fungera den dag ett behov uppstår. Att då förlita sig på avtal med utländska företag är naivt. Vänsterpartiet vill införa en statlig produktion av influensavaccin, gärna i samarbete med de nordiska länderna, säger Elina Linna.

- Pandemier är ett av de största hoten mänskligheten står inför och vi i de rika länderna måste ta vårt ansvar. Om vi snabbt kan ta fram vaccin den dag det behövs kan vi hjälpa de stater som inte själva har råd med vaccinproduktion.

För mer information:

Elina Linna (v), riksdagsledamot i socialutskottet, 070 - 229 36 70

Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64