Statistiska centralbyrån, SCB

Inför Stockholm Pride: Fler kvinnor än män gifte sig med person av samma kön

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 09:42 CEST

Sedan den 1 maj i år kan alla par gifta sig, oavsett kön. Fler kvinnor än män gifte sig med en person av samma kön i maj; 37 kvinnliga par mot 11 manliga. Endast giftermål mellan personer som inte redan är registrerade partners ingår här.

Fler kvinnor än män gifte sig med en person av samma kön under maj. Detsamma har gällt för registrerade partnerskap under de senaste åren. När partnerskapslagen infördes 1995 var det istället tre gånger så många män som kvinnor som registrerade partnerskap. Antalet män i partnerskap har sedan dess varit fler än antalet kvinnor.

Utvecklingen under de senaste åren har lett till att antalet kvinnliga par närmat sig antalet manliga. 2008 blev för första gången antalet kvinnliga partnerskapspar större än antalet manliga, men skillnaden är liten: 1 223 kvinnliga par jämfört med 1 214 manliga.


För statistik se: http://www.scb.se/Pages PressRelease____276776.aspx

Antaletbarn i partnerskapsfamiljer ökar kraftigt

Antalet barn i partnerskapsfamiljer har tiodubblats under de senaste 10 åren. I slutet av 1990-talet bodde mindre än 70 barn med föräldrar som var registrerade partners. 2008 bodde 749 hemmaboende barn under 21 år med två kvinnor eller två män som registrerat partnerskap. En stor majoritet av dessa barn bor tillsammans med två kvinnor, 706 barn jämfört med 43 barn som bor med två män som är registrerade partners. Barn är vanligt i de kvinnliga partnerskapsfamiljerna. Nästan 40 procent av de kvinnliga paren har hemmaboende barn. I genomsnitt bor det 1,5 barn i partnerskapsfamiljerna med barn. Hälften av barnen är under 4 år.

Större åldersskillnad bland män


Många av kvinnorna i partnerskap är alltså småbarnsmammor och detta märks på deras ålder. De vanligaste åldrarna för kvinnor som registrerat partnerskap är 30-39 år. Män i partnerskap är några år äldre i genomsnitt och de vanligaste åldrarna är 40-49 år. Bland männen är också ålderskillnaden i paret större. Det är i genomsnitt 8 års ålderskillnad mellan två män i partnerskap, jämfört med 5 år mellan den äldsta och yngsta kvinnan i ett par.

75 procent bor i storstadslänen


En majoritet av både kvinnor och män som är registrerade partners bor i något av storstadslänen. Det är särskilt vanligt att män som registrerat partnerskap har flyttat till någon av storstäderna. 79 procent av männen i partnerskap bor i Stockholm, Västra Götaland eller Skåne län. Bland kvinnorna är motsvarande andel 70 procent. Av hela Sveriges vuxna befolkning bor 51 procent i något av storstadslänen.

Män i partnerskap oftare födda utomlands


28 procent av alla män i registrerade partnerskap är födda utomlands. Bland kvinnor i partnerskap är andelen 16 procent. Andelen är densamma för den vuxna befolkningen som helhet. De vanligaste födelseländerna bland utrikesfödda i registrerade partnerskap är Finland, Danmark, Norge och USA. För männen är även Thailand med bland de fem största födelseländerna, medan Tyskland är ett vanligt ursprungsland bland kvinnor i partnerskap.

Definitioner och förklaringar


I statistiken ingår här endast giftermål mellan personer som inte är registrerade partners sedan tidigare. När äktenskapsbalken ändrades upphävdes också partnerskapslagen. De par som ingått partnerskap kan fortsätta att vara registrerade partners eller omvandla sitt partnerskap till äktenskap genom en anmälan eller genom vigsel. Fullständig statistik om samkönade äktenskap, inklusive omvandlingar från partnerskap till äktenskap, kan redovisas tidigast i slutet av året.

Uppgifter om par som registrerat partnerskap avser endast de par som är folkbokförda på samma fastighet.

Mer om statistiken


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Karin Lundström
Tfn 08-506 941 87
E-post karin.lundstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.