Socialdemokraterna i Uppsala

Inför yrkescollege i Uppsala

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 10:47 CET

Uppsala ligger idag i botten gällande antal elever som fullföljer sin gymnasieutbildning. I en ranking från Sveriges Kommuner och Landsting hamnar Uppsala på plats 284 av 290 kommuner. Plats sex från slutet. Flest avhopp sker på yrkesprogrammen. Samtidigt är det allt färre elever som idag väljer yrkesprogrammen. Den nuvarande utvecklingen kommer att leda till en stor arbetskraftsbrist inom främst vård och omsorg, men även inom industri, handel och transport. Skolverket har pekat ut regeringens försämringar, att programmen inte längre ger behörighet till högskolestudier, som den främsta förklaringen.

Uppsala lider alltså båda av för få sökande och alltför många avhopp. Här ser vi två starkt bidragande orsaker till Sveriges och Uppsala höga ungdomsarbetslöshet. Arbetslösheten är idag dubbelt så hög bland dem som saknar en gymnasieexamen jämfört med dem som fullföljt sin gymnasieutbildning.

Marlene Burwick, kommunalråd för Socialdemokraterna i Uppsala, och Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU, föreslår nu att gymnasieskolans alla yrkesprogram ska utvecklas till yrkescollege. Förebilden är befintliga teknikcollege och vård- och omsorgscollege.

– Huvudprincipen med yrkescollege är ett nära samarbete mellan skola, det regionala näringslivet och arbetsgivare i offentlig sektor. Arbetsgivarna deltar aktivt i utbildningens utformning, kvalitetssäkring och beslut om antalet utbildningsplatser. Det gemensamma ansvaret mellan arbetsmarknadens parter och skolans huvudman ger en kvalitetshöjning av utbildningen, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

Ett yrkescollege skulle förbättra möjligheterna för arbetsgivare att hitta rätt utbildade personer och långsiktigt säkra sitt behov av kompetens. För skolorna skulle ett yrkescollege med regionala nätverk underlätta arbetet med att förlägga delar av sina utbildningar på arbetsplatser och därmed ge elever värdefull erfarenhet. Och för eleverna skulle ett yrkescollege innebära att de genom sin utbildning får de kunskaper som arbetsgivarna eftersöker och förbättra sin position på arbetsmarknaden. Ett nära samarbete med arbetslivet skulle också bidra till att höja elevernas studiemotivation och att fler fullföljer sin gymnasieutbildning.

– Den svenska ungdomsarbetslösheten tillhör de högsta i Europa och i Uppsala, en på många sätt välmående kommun, är siffran 11,5 procent. Ingen kan vara nöjd med dessa förhållanden. Här krävs ett politiskt ansvarstagande. Att ta itu med den höga ungdomsarbetslösheten genom att införa ett yrkescollege och minska avhoppen från gymnasiet vore ett välkommet steg, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU.

Kontakt:
Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mobil 076-761 83 66

Juan Pablo-Roa, politisk sekreterare SSU och presskontakt för Gabriel Wikström
Mobil 070-631 83 33

Pressbild på Gabriel Wikström finns här.