Näringsdepartementet

Införande av alkolås som obligatorium för vissa fordons- eller användarkategorier

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 10:32 CEST

Regeringen har beslutat ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av alkolås som obligatorium för vissa fordons- eller användarkategorier.

- Alkohol och trafik hör inte ihop och därför går nu regeringen vidare med att se om det finns vissa typer av transportsammanhang där Sverige kan införa obligatoriskt alkolås, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

I samråd med Vägverket och berörda aktörer
I uppdraget ingår att samråda med andra länder som arbetar med att införa alkolås för vissa fordons- eller användarkategorier. I uppdraget ingår att lämna förslag till de författningsändringar som behövs och att redovisa konsekvenserna av förslaget. Uppdraget, som ska ske i samarbete med Vägverket och i samråd med övriga berörda aktörer, ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2010.

- Vi behöver fler alkolås i trafiken och exempel på områden där användningen kraftigt bör öka är skolskjutsar, bussar i lokaltrafik och transporter av farligt gods, säger Åsa Torstensson.


Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77