Justitiedepartementet

Införseln av illegala vapen ska minska

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 10:39 CEST

För att minska införseln av illegala vapen ger regeringen nu Rikspolisstyrelsen och Tullverket i uppdrag att gemensamt kartlägga införselns omfattning och hur vapensmugglarna går till väga.

- Ska vi få ner antalet skottlossningar och användning av illegala skjutvapen är det nödvändigt att minska införseln av illegala vapen till Sverige, säger justitieminister Beatrice Ask.

Polisen och Tullen ska också fördjupa underrättelsesamarbetet mellan myndigheterna och vidareutveckla samarbetet med behöriga myndigheter i andra länder. Dessutom ska de effektivisera kontrollverksamheten genom fler gemensamma operativa insatser.

Det finns tre skäl till att regeringen ger uppdraget till Rikspolisstyrelsen och Tullverket:
- Polisen och Tullverket har ett gemensamt ansvar för att motverka illegal införsel av skjutvapen.
- Ett fördjupat samarbete mellan polis och tull bör ha sin utgångspunkt i en gemensam lägesbild av omfattningen och tillvägagångssätten för den illegala införseln av skjutvapen.
- Fler och mer omfattande och effektiva gemensamma operativa insatser bör kunna genomföras i syfte att långsiktigt minska den illegala införseln av skjutvapen till Sverige.


Kontakt:
Anna Erhardt
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-942 99 85-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Tullverket att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige (http://www.regeringen.se/sb/d/14157/a/170543)