Infogosoft

Infogosoft visar integration av personligt hälsokonto myHealthAccount med trådlösa egenmätare

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 14:40 CET

Onsdagen 6:e mars kommer Infogosoft att dema sitt personliga hälskonto och tjänst myHealthAccount på Health 2.0 Stockholm och berättar mera om de viktiga designprinciper som ligger bakom tjänsten.

För att underlätta uppladdning av data till eget konto har vi, med hjälp av teknik från 3:e part, tagit fram lösningar som trådlöst överför data från egenmätare (t. ex. puls/oximeter eller glukometer) direkt till myHealthAccount - värden lagras på det personliga hälsokontot och kan följas upp under längre tid. Med hjälp av myHealthAccounts delningsmekanism kan kontoägare välja att dela ut inkomna värden med vårdgivare eller privatpersoner. Det går även att sätta varningsnivåer som kan skicka meddelande från kontot om inkomna värden hamnar utanför toleransgränser.

 

myHealthAccount  är ett allsidigt hälsokonto för privatpersoner i Sverige - tillgång till hälsoinformation ger bättre kontroll över den egna hälsan. Genom att själv mata in och även ta emot data från vårdgivare och friskvårdsföretag får patienten / användaren en komplett bild, samtidigt som vårdgivaren också kan få tillgång till information som patienten väljer att dela ut.

Läkemedel, vaccinationer, medicinska bilder, egna anteckningar och observationer, symptombilder, barnkonton, mm är en del av det som finns på myHealthAccount.

Med MHA Mobile kan hälsokontot även nås från mobila enheter.