Infor

Infor AutoConnect: enhetligt affärssystem gör livet enklare för fordonstillverkare

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 11:45 CET

Integrerad vy för planering, produktion och distribution av globala leveranskedjor

Infor uppdaterar sin prisbelönta AutoConnect-lösning för bättre kontroll av efterfrågan för leverantörer inom fordonsindustrin.

Infor AutoConnect är baserad på Infors mångåriga erfarenhet av system för fordonsindustrin. Den skalbara lösningen är utformad för att hjälpa leverantörer att bli mer konkurrenskraftiga inom den alltmer komplexa och globala fordonsindustrin.

– Med ökande krav från kunder och komplexa leveranskedjor som sträcker sig världen över, ställer fordonsindustrin högre krav på sina leverantörer. Infor AutoConnect hjälper bilföretag att minska sina kostnader och öka lönsamheten. Genom att förse sina OEM-kunder med bättre service, tillförlitlighet och support kan bilföretag säkerställa att lönsamheten bibehålls på lång sikt, säger Wolfram Schmid, chef för Infors lösningar för fordonsindustrin.

Gränssnittet i Infor AutoConnect ger en enda vy för planering, produktion och distribution till fordonsindustrins komplexa leveranskedjor. AutoConnect integreras med Infors ERP-system (enterprise resource planning), så som Infor ERP LN, men även med tredjepartslösningar. Detta hjälper leverantörer att stärka sina viktiga relationer med OEM-företag, skynda på svarstiden på kunders krav och beställningar, förbättra stödet till olika OEM-affärsprocessser, samt underlätta expansion på nya marknader.

Infor AutoConnect konsoliderar flera metoder för kommunikationsutbyte i en enda lösning, vilket ger leverantörer global synlighet och kommunikation genom hela leveranskedjan.

Detta gör det möjligt för fordonsleverantörer att:

  • Minska sina administrativa kostnader
  • Påskynda svar angående variationer i leveranskedjan, så som förändringar i beställningar och förskjutningar i efterfrågan
  • Bidra till att efterleva olika lagar och regelverk gällande import, export och annat i olika regioner
  • Förbättra företagets globala synlighet när det gäller logistik och leverans samt förbättra noggrannheten för leveranser
  • Förenkla expansion till nya marknader och regioner genom enkla funktioner för att snabbt lägga till nya partners varsomhelst i leveranskedjan
  • Integrera Infor AutoConnect med vilket affärssystem som helst, för att stödja normal affärspraxis och partneravtal


Den brittiska systemleveranören Truck-Lite Europe har valt Infor ERP LN Automotive, inklusive AutoConnect, för att effektivisera sina processer.

– Tidigare använde vi flera olika affärssystem och databaser. Vi ville hitta en standardiserad lösning som kunde ge oss en heltäckande bild av verksamheten, och som var speciellt anpassad för biltillverkare. Infors lösning hjälper oss att få bättre kontroll över vår ekonomi, effektivisera våra affärsprocesser, minska kostnader och bli mer konkurrenskraftiga, säger Paul Beavis, IT-chef på Truck-Lite Europe.

Mer information:
Infors lösningar för fordonsindustrin: www.infor.com/industries/automotive/
Broschyr om Infors lösningar för fordonsindustrin: www.infor.com/content/brochures/393004/
Whitepaper: www.infor.com/content/whitepapers/automotive-secrets2.pdf/
Support via Infor Live: www.infor.com/infornow/inforlive/

För mer information, kontakta:
Tanja Hossfeld, Infor
+49 (0)172 748 11 11
tanja.hossfeld@infor.com

Anna Lagerkvist, Cloudberry Communications
070-240 88 25
anna@cloudberry.se

Om Infor
Infor erbjuder sina drygt 70 000 kunder bättre och mer samarbetsinriktade affärssystem. Infors mjukvara är lätt att köpa, enkel att använda och smidig att hantera. Infors mjukvara är utformad för evolution, inte revolution. Det finns ett bättre sätt: för att ta reda på mer, besök www.infor.com.