SWEDMA

Information allt viktigare för marknadsförare världen över

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 15:05 CET

För andra året har den internationella organisationen GDMA, Global Direct Marketing Association, låtit genomföra en stor studie om användandet av direkt och datadriven marknadsföring. Fler än 3 000 marknadsförare berättar att ”kundcentricitet” är deras huvudsakliga drivkraft.

Studien, som genomförts av GDMA, en sammanslutning av 27 oberoende marknadsföringsorganisationer världen över, och det amerikanska undersökningsföretaget Winterberry Group, visar att 74,1 procent av marknadsförarna hyser tilltro till värdet i den datadrivna marknadsföringen och dess potential för fortsatt tillväxt. Av de 17 länder som ingår i undersökningspanelen säger 56,3 procent att de ökat sina investeringar i datadrivan kommunikation under det gångna året medan 68,6 procent förväntar sig att ytterligare öka dem under 2016.

– Undersökningen presenterar som tidigare ett spännande och intressant resultat, säger Tore Thallaug, vd för SWEDMA, branschorganisation för de företag och organisationer i Sverige som arbetar med direkt kommunikation. Den visar med all önskvärd tydlighet att tillgången till relevant information är en avgörande faktor för marknadsföringsbranschen.

Information en avgörande faktor

Av de deltagande mer än 3 000 marknadsförarna beskriver 81,3 procent information som viktigt i deras marknadsföringsarbete, en ökning från 80,4 procent föregående år. Ökningen av det antal som anser information vara helt avgörande är jämförelsevis ännu större, 59,3 procent i år mot 57,1 procent föregående år.

– Även om vi är en liten marknad i Sverige, eller kanske tack vare just det, har vi haft en relativt god tillgång till intern och extern information. Vi har även varit tidiga med att använda nya möjligheter och ny teknik. Dessutom har vi ett, med internationella mått mätt, välfungerande regelverk, menar Tore Thallaug.

SWEDMAs vd menar att den goda informationstillgångens och de relativt tydliga, välfungerande spelreglerna gjort att Sverige ligger i framkant internationellt sett, även om det förstås fortfarande finns utmaningar.

– Information är en avgörande faktor och dess betydelse blir allt viktigare för att marknadsföring och kommunikation ska kunna hållas relevant, långsiktig och hållbar, avslutar Tore Thallaug.

Undersökningen från GDMA går att ta del av kostnadsfritt via SWEDMAs webbplats, swedma.se, och kan även laddas ner i sin helhet.

Sedan 1968 är SWEDMA bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direkt och datadriven marknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.