Rikspolisstyrelsen

Information ang. Christer Petterssons dödsfall

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 20:17 CEST

Med anledning av Christer Petterssons dödsfall har en förundersökning bedrivits av Norrortspolisen.
Följande händelseförlopp har framkommit:

En polispatrull, under rutinpatrullering, åkte den 15 september 2004 vid 13.00-tiden in på Turebergs Torg i Sollentuna. De observerade då Christer Pettersson, vilken verkade upprörd över något. Patrullen samtalade med Christer Pettersson och det framkom då att ett flertal fotografer tog bilder av honom, vilket gjorde honom upprörd.

Christer Pettersson gick in i Kommunalhuset. Patrullen förstod att han skulle besöka socialkontoret. De följde efter för att säkerställa ordningen. När patrullen kom upp till socialkontoret, gick de inte fram till Christer Pettersson, utan på avstånd såg polismännen att han samtalade med en tjänsteman.

Efter en kortare stund lämnade Christer Pettersson socialkontoret och gick ut och satte sig på en bänk på torget. En annan polispatrull som befann sig på platsen gick fram till Christer Pettersson. De gjorde bedömningen att han var så berusad att han skulle omhändertas enligt ”Lagen om omhändertagande av berusade personer”.

Christer Pettersson leddes bort till polisbilen. I samband med skyddsvistering framme vid polisbilen satte sig Christer Pettersson till motvärn och började kränga med kroppen för att försöka komma loss. En polismännen tog då ett skuldergrepp på Christer Pettersson. När polismannen tog tag i armen och påbörjade greppet knakade det till i armen. Christer Pettersson lugnade ned sig och sade att det gjorde ont. Polisen insåg att Christer Pettersson hade gjort sig illa i armen och körde honom in till polisstationen för att där få hjälp med en undersökning. Stationsbefälet fattade beslut om att Christer Pettersson skulle skjutsas till Karolinska sjukhuset för vård och bedömning av eventuell skada. Patrullen skjutsade honom till Ortopedakuten, Karolinska sjukhuset.
Christer Pettersson var lugn och polispatrullen lämnade över honom till sjukhuspersonalen ca klockan 14.00.

Efter undersökning och vård på Karolinska sjukhuset gjorde läkare den bedömningen att Christer Pettersson var så berusad att han remitterades till Beroendecentrum på Sankt Görans Sjukhus. Han kördes dit klockan 19.30 med hjälp av taxis bårtransport.

På beroendecentrum undersöktes Christer Pettersson. Det visade sig att han vid utandningskontroll hade en alkoholhalt av 2,25 promille. Han bedömdes inte ha några skador förutom att armen var i mitella. Christer Pettersson lades in och fick sova av sig ruset över natten.
Följande dag den 16 September undersöktes Christer Pettersson klockan 10.00 och hade då 0,6 promille. Han fick ligga kvar för senare bedömning efter lunch och skrevs ut från beroendeenheten klockan 15.40 efter läkarsamtal och bedömning. Christer Pettersson promenerade ensam ut från avdelningen.

På gångvägen ca 10-20 meter från beroendeklinikens entrén fick Christer Pettersson sannolikt ett epileptiskt anfall och ramlade baklänges. I samband med fallet slog han bakhuvudet i stenbeläggningen och blev medvetslös. Christer Pettersson var helt ensam och ingen person fanns i närheten av honom när han ramlade omkull.

Enligt förhör med personal på sjukhuset framkommer att de hörde en duns och såg att Christer Pettersson ramlat, varför de skyndade sig ut för att hjälpa honom. De kunde konstatera att Christer Pettersson hade en handflatestor svullnad i bakhuvudet samt blödningar ur munnen.

Christer Pettersson lades upp på bår och fördes till Kirurgakuten på Sankt Görans Sjukhus. Han var då inte kontaktbar. Efter en kortare undersökning överfördes Christer Pettersson på remiss till Karolinska sjukhuset för akut vård av skallskadan. Han skrevs in på Neurokirurgiska avdelningen för vård.

Christer Pettersson avled den 29 september klockan 12.55.

På begäran av polismyndigheten i Norrort har en rättsmedicinsk obduktion utförts på Rättsmedicinalverket i Solna. Av det preliminära obduktionsbeskedet framgår att "Undersökningsfynden talar starkt för att dödsfallet orsakats av skallskadan i samverkan med lunginflammationen och en allmän organsvikt".

Något slutligt obduktionsutlåtande har ej ännu utfärdats. När det slutgiltiga obduktionsprotokollet har inkommit till Polismyndigheten kommer sannolikt ärendet att avskrivas.

I undersökningsmaterialet har inget framkommit som tyder på brott.

Med anledning av den skada som Christer Pettersson ådrog sig i samband med omhändertagandet har en anmälan gjorts till Polisens enhet för interna utredningar ( CU ). Där har Chefsåklagaren Christer Ekelund den 7 oktober 2004 beslutat att inte inleda förundersökning med följande motivering: ”Förundersökning skall inte inledas. Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.”

Ytterligare frågor besvaras av:
Hans Strindlund, Norrortspolisen
08-401 56 11 alt 0739-20 50 47