SwitchCore AB

Information angående att styrelse och ledningen tecknar i SwitchCores nyemission

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2003 09:00 CEST

SwitchCores styrelse och ledning tecknar sig för ytterligare 500.000 aktier i den pågående nyemissionen. Sammantaget innebär detta att styrelsen, inklusive styrelseordförande Per Anderssons avsikt att teckna sig fullt ut i emissionen, och ledningen för SwitchCore har för avsikt att teckna sig för 8,7 miljoner aktier, motsvarande 10 procent av hela emissionsbeloppet.

" - SwitchCore har det senaste året tagit ett stort kliv framåt i kommersialiseringsprocessen. Orderingången under 2003 utvecklas bra och åtgärdsprogrammet har resulterat i större besparingar än förväntat. Det ser bra ut, helt enkelt. Jag tror att den förväntat forsatt kraftiga tillväxten på marknaden för Gigabit Ethernet kommer att hjälpa oss uppnå högt ställda mål för verksamheten" säger Per Andersson, SwitchCores styrelseordförande.För mer information, kontakta:
Henric Isacsson, VD SwitchCore
E-post: henric.isacsson@switchcore.com
Telefon: 046/ 270 26 06, 0709/82 96 06


Om SwitchCore:
SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data och Internet-kommunikation. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i data- och Internetväxlarna väsentligt kan ökas. Med SwitchCores komponenter kan kunden minska tillverkningskostnaden för den kompletta produkten och korta ledtiden till marknaden. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som tex Intel, Asanté Technologies, Allied Telesyn och Huawei. SwitchCore-koncernen har idag drygt 70 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i Stockholm, San Jose, Boston och Singapore.