Nordnet Sverige

Information angående förvärvet av Stocknet

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 16:06 CEST

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats tillträder idag den 1 oktober 2004 Nordnet som ägare till 100% av aktierna i den norska Internetmäklaren Stocknet-Aston Securities ASA
(Stocknet).

I enlighet med beslut taget på extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ) den 1 september 2004, som en del av köpeskillingen för Stocknet, tecknade sig Aston Holding AS idag den 1 oktober 2004 för 9 273 570 nyemitterade B-aktier i Nordnet AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd Nordnet, 08-50633030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se

Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg.
Internetmäklaren Aktiedirekt erbjuder marknadens enklaste och billigaste tjänst.
Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge
www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk , Aktiedirekt www.aktiedirekt.se och Eurotrade www.eurotrade.lu .