Posten AB

Information angående strejkvarsel

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:16 CEST

Fackförbundet Seko har varslat om bland annat strejk vid tre postterminaler i Stockholm från och med måndagen 25/10 klockan 16.00. Posten bedömer att verksamheten vid en eventuell strejk skulle utsättas för allvarliga och omfattande störningar.

I det fall den medling som påbörjats ej skulle lyckas bedömer Posten att en strejk skulle ge nedan beskrivna effekter.

Brev
Distribution av lokala brev (inlämning och utdelning inom samma region och ort) kommer att fungera, så långt Posten kan överblicka i nuläget. Detta gäller dock EJ Storstockholm (postnummerområden 10-19) där i princip all postbefordran (brev, paket och oadresserad direktreklam) kommer att upphöra.
Förutom Stockholm skulle orterna Norrköping, Nyköping och Gotland beröras i större utsträckning än andra orter i landet. (Postnummerområden 60-62)
Förstaklassbrev inlämnade senare än söndagen 24/10 samt ekonomibrev inlämnade under torsdagen 21/10 och därefter kommer ej att kunna levereras till mottagaren. Detta gäller under ovanstående förutsättningar.
I övrigt kommer all in- och utrikes postdistribution att påverkas i varierande grad. Detta på grund av att omlastningspunkterna i Stockholm inte kommer att fungera normalt. Även viss tidningsdistribution kommer att påverkas.
Oadresserad reklam
Oadresserad reklam kommer att påverkas i varierande grad eftersom omlastningspunkterna i Stockholm inte kommer att fungera normalt. Detta gäller för både tjänsterna exklusiv och standard.
Paket
Pakettrafiken kommer till viss del att kunna upprätthållas, med undantag för postorderverksamheten samt för paket till och från Storstockholm (postnummerområde 10-19) samt till och från Uppsala, Norrtälje och Gotland (postnummerområde 60-62 samt 74-76).
E-brev
All verksamhet inom ramen för Postens e-brev kommer att upphöra, vilket innebär att postorderpaketen inte kommer att kunna aviseras.
Nya adressändringar kommer ej att kunna hanteras inom Svensk Adressändring.
Svensk Kassaservice
Inga postgiro-och bankgirobetalningar kommer att kunna göras hos Svensk Kassaservice om en strejk bryter ut.

Postgirots och Bankgirots utbetalningskort kommer vid en eventuell strejk ej att kunna skickas ut till mottagarna.

Redovisningskuvert från Svensk Kassaservice kommer vid en eventuell strejk inte att kunna hanteras. Det innebär att rättelser, förfrågningar inte kan utföras på genomförda transaktioner.

Inrikes postanvisningar kommer vid en eventuell strejk inte att kunna effektueras.

Posten kommer löpande att uppdatera information kring effekterna av en eventuell strejk på Postens hemsida www.posten.se.

Vid frågor kontakta:
Postens presstjänst, press@posten.se, tel 08-23 10 10