HTC Mobile

Information angående Twisters patentfamilj

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 11:16 CET

År 2005 uppfann HTC Swedens grundare Håkan Thysell diamantimpregnerade golvrondeller och uppfinningen följdes av en omedelbar patentansökan. Produkten, under varumärket Twister™, lanserades lokalt i Sverige samma år och internationellt på ISSA i Amsterdam under våren 2006.

HTC har en hel familj med patent som stödjer uppfinningen bakom produkten Twister™. I Europa har vi 7 ansökningar som omfattar både sten och stenliknande golv men även polymerbaserade golv som vinyl och PVC. Det första patentet som baserades på dessa ansökningar var ett brett patent som täckte sten och stenliknande golv. Detta patent har nu granskats av den sista nivån hos European Patent Office (EPO), Överklagandenämnden.

Nämnden fann att patentet uppfyllde alla formella krav och är en nyhet, men ansåg dock inte att det uppfyllde kraven på uppfinningshöjd. Detta innebär att EPO har bejakat att detta är en ny teknik framtagen av HTC, men att den första och bredaste ansökan inte är tillräckligt uppfinningsrik för att kunna hålla ett patent.

Bristen på uppfinningshöjd är ett beslut taget ur en rättslig synvinkel baserat på EPO:s tolkning av ”prior art”. Ur en affärsmässig synvinkel är det en helt annan sak. Detta illustreras av följande: 3M, marknadsledaren inom konventionella rondeller, firade 2009 50 års jubileum sedan lanseringen av Scotch Brite floor pads under parollen ”50 years and still shining” och listade de 10 viktigaste uppfinningarna inom städområdet under samma tidsålder. De presenterar där sin kopia på HTC:s uppfinning på följande sätt: ”2007 NEW Scotch Brite Diamond Floor Pad Plus for polishing marble floors, The latest innovation!”

Detta innebär att det europeiska patentet inte längre är giltigt och HTC måste förlita sig på andra ansökningar, för att bli erkända som uppfinnarna och få lagligt stöd för uppfinningen Twister. De andra ansökningarna som behandlas täcker både sten och stenliknande golv, uppgradering av golv och polymerbaserade golv, men i fallet med stengolv är anspråken något smalare eller specifika jämfört med patentet som inte längre är i kraft.

De gällande patenten och ansökningarna utanför Europa påverkas inte av EPO:s beslut. För HTC betyder detta beslut inga förändringar i affärsmodell eller ambitioner gentemot våra kunder. Vi är dedikerade att fortsätta leverera den bästa produkten, den bästa totallösningen och den bästa supporten till våra kunder och även den bästa förståelsen för vad som är viktigt för att våra kunder ska kunna bli framgångsrika i sin verksamhet.

Vi är övertygade om att det är den ambitionen och affärsmodellen, och inte patentet, som gjort HTC till den obestridliga marknadsledaren inom området diamantstädrondeller och vi är fast beslutna att försvara den platsen tillsammans med våra Twisterkunder och samarbetspartners.

Vänliga hälsningar,
HTC Group

För mer information, kontakta
HTC Sweden AB, Tel: 0121- 294 00
www.htc-floorsystems.com
www.htc-twister.com

Om HTC Sweden AB
Söderköpingsföretaget HTC Sweden AB är ett snabbväxande Gasell-företag som startades 1987 av Håkan och Gunn Thysell. Företaget är ett entreprenörsföretag inom golvvård och betongslipning. 1992 lanserades ett patenterat slipsystem och idag är HTC internationellt marknadsledande inom golvslipsystem baserat på diamantteknologi och patenterade tekniska lösningar. HTC har även utvecklat unika golvlösningar inom bland annat polerad betong under varumärket HTC Superfloor™ och 2005 introducerades också det unika diamantbaserade städ- och underhållssystemet Twister™ internationellt i ett 60-tal länder. Huvudkontoret med produktutveckling och produktion finns i Söderköping. Dotterbolag finns i USA, Tyskland, England och Frankrike. I USA finns även specialiserad produktion. Sedan augusti 2006 är brittiska 3i Group minoritetsägare i HTC Sweden. 3i är världsledande inom private equity och fokuserar bland annat på minoritetsinvesteringar i organiskt snabbväxande företag och i organisationer som växer snabbt genom företagsförvärv.