Acando

Information från Acando AB

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 14:33 CEST

Med anledning av rykten på finansmarknaden angående väsentliga ägarförändringar i Acando vill Acandos styrelse klargöra följande:

Den 7 juli, 2008 erhöll bolaget och Finansinspektionen (FI) ett flaggningsmeddelande som informerade om att det tyska bolaget Energy Consulting Europe GmbH hade förvärvat aktiemajoriteten i AcquireIT in Sweden AB (AcquireIT), ett bolag som äger 1 321 490 A-aktier i Acando AB (motsvarande 1,8 % av kapitalet och 12,4 % av rösterna i bolaget), se bilaga. Meddelandet publicerades på FI's hemsida.

AcquireIT har till Acando's styrelse meddelat
1) att Energy Consulting Europe GmbH äger 90 % av aktierna i AcquireIT och att Olof Englund, vd i AcquireIT och tillika ledamot i Acandos styrelse, äger resterande aktier, och
2) att AcquireIT eller dess ägarkrets ej har för avsikt att utöka sitt ägande i Acando.

Energy Consulting EuropeGmbH har en nära relation till det ryska IT-bolaget Energy Consulting Group, som är ett av Rysslands ledande IT- och revisionsbolag med cirka 800 konsulter. Acando har genom sitt tyska dotterbolag sedan något år ett mindre samarbete med Energy Consulting Group avseende ryska SAP-projekt.

Beträffande bolaget AcquireIT's ägarförhållanden, verksamhet och syn på aktieinnehav i Acando, hänvisas till AcquireIT's ledning, se bilaga.

Det finns inga aktieägaravtal mellan A-aktieägarna i Acando.

Stockholm 30 september, 2008.

Styrelsen i Acando AB

För mer information vänligen kontakta:
Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando + 46 8 699 7000.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,5 miljarder kronor och har över 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se
Bilaga: Flaggningsmeddelande


Flaggningsanmälan avseende innehav i Acando AB (publ)


Från Energy Consulting Europe GmbH, Tyskland

Till Acando AB (publ)
Fax nr 08 - 699 79 99Energy Consulting Europe GmbH, Tyskland, har den 5 juli 2008 förvärvat majoriteten i Acquireit in Sweden AB, vilket bolag innehar 1 321 490 A-Aktier i Acando AB, motsvarande 1,8 procent av kapitalet och 12,4 procent av rösterna i bolaget.

För vidare information:

Göran Svensson +49 - 171 - 427 44 50
Olof Englund +46 - 070 - 585 22 60


Düsseldorf, den 7 juli 2008


Energy Consulting Europe GmbH
Göran Svensson
BridgeSvensson@t-online.de