Concordia Maritime AB

Information från Concordia Maritime

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 09:50 CEST

Det kvarvarande av de två ULCC-fartyg som under 2002 såldes av Concordia Maritime med säljarkredit har sålts till tredje part av köparen Oceanic Trans Shipping, som därmed återbetalar säljarkrediten för detta fartyg till Concordia.

Concordia Maritimes resultat och prognos påverkas endast marginellt av transaktionen medan kassaflödet påverkas positivt med cirka MSEK 100.

Lars Carlsson
Verkställande direktör
Tel. 031-85 50 03
0704-85 50 03

Concordia Maritime är ett internationellt stortankrederi som äger två nya VLCC om vardera 314.000 dwt levererade 2001 och tre VLCC om cirka 270.000 dwt byggda i mitten av 70-talet. De nya fartygen, Stena V-MAX, har utöver lagkraven på dubbelskrov ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem. Samtliga fartyg är byggda till mycket höga specifikationer avseende såväl kundtillfredsställelse som livslängd. Kvaliteten på fartygen liksom drifts- och bemanningsorganisationerna dokumenteras genom kvalitetscertifikat från Det Norske Veritas och American Bureau of Shipping.

innovation and performance
Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.