Örnsköldsviks kommun

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 17:54 CET

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 9 januari Kompletta handlingar finns på kommunens hemsida.

Föreslår avslag på motion om krisplan för livsmedel
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Lars Eidenvalls (KD) och Roland Nordins (KD) motion om att se över livsmedelsförsörjningen i kommunen. Motionärerna vill att kommunen ska utreda krisplanen för livsmedelsförsörjning, information och upplysning för att öka produktionen och att ta fram en kommunikationsplan för att säkerställa att hushållen har en krisplan för försörjning av livsmedel för minst två veckor. Kommunstyrelsen bedömer att krisberedskapen är tillfredsställande idag och att motionen bör avslås.

Avknoppning redan en möjlighet i småföretagsprogram
Att uppmuntra offentliganställda att knoppa av verksamheter är via det småföretagspolitiska programmet redan en del av arbetet med att förbättra tillväxten och främja att fler företag växer fram. Därför föreslår kommunstyrelsen att Anna-Britta Åkerlinds (C) motion om att stärka kvinnors entreprenörskap genom att uppmuntra offentliganställda att knoppa av verksamheter ska avslås..

Mentorskap redan möjligt
Kommunstyrelsen föreslår Anna-Britta Åkerlinds (C) motion om att kommunen ska skapa mentorskapsprogram för tjejer med UF-företag. Detta eftersom man bedömer att verksamheten för Ung Företagsamhet (UF) redan innehåller aktiviteter som kommunstyrelsen bedömer möta intentionerna i motionen..

Återuppta utredningar om samiskt förvaltningsområde
Örnsköldsviks kommun ska återuppta utredningarna kring att undersöka åtgärder och kostnader kring att göra kommunen till samiskt förvaltningsområde. Kommunen har inväntat resultatet av regeringens översyn av minoritetslagstiftningen, och i och med att denna nu är klar vill nu kommunen gå vidare. Det innebär att kommunstyrelsen uppmanar bildningsnämnden, omsorgsnämnden och humanistiska nämnden att återuppta sina utredningar.

Övriga ärenden:
Yttrande, ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 3/2017
Fördelning av partistöd 2018
Avtal om pensionskostnadsfördelning – omsorg/särskola och psykiatri-ädel
Kommunala pensionärsrådets, utseende av ledamöter, ersättare och ordförande
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.