Svea Exchange AB

Information från Exchange Finans

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 10:37 CET

PRESSMEDDELANDE

Finansinspektionen har den 14 januari 2014 meddelat att Exchange Finans tillstånd för kreditmarknadsbolag återkallas med omedelbar verkan. Exchange Finans styrelse har beslutat att överklaga Finansinspektionens beslut till domstol. Ytterligare information kommer att ges vid inlämnandet av överklagandet till domstolen.

Verksamheten har under gårdagen varit tillfälligt stängd, vilket inkluderar kontorsrörelsen och kreditavdelningen som hanterar in- och utlåning, i samband med att vi diskuterat med Finansinspektionen om hur avvecklingen skall gå till. Vi beklagar de olägenheter denna temporära stängning medfört för våra kunder.

Vi har nu beslutat att öppna kreditavdelningen igen för våra in- och utlåningskunder. Kontorsnätet kommer fortsatt att hålla stängt. Information finns sedan i morse på hemsidan om hur kunderna skall göra vid genomförande av olika transaktioner. Avvecklingen kommer att ske under ordnade former, så att inga kunder lider skada.

De innestående medel som Exchange Finans sparkunder har omfattas av den statliga insättningsgarantin upp till 100.000 EUR. 

De kreditavtal som ingåtts med Exchange Finans gäller fortfarande. Räntor och amorteringar ska betalas enligt avtal.

Så snart det finns ny information kommer den att finnas tillgänglig på vår hemsida www.exchangefinans.se samt via pressmeddelanden på www.mynewsdesk.com/se/exchange-finans

För ytterligare information, var vänlig att kontakta:

Tomas Ericsson, Affärsområdeschef Kontorsrörelsen
Tel. 08-506 998 01 alt. 0725-32 29 29
E-post: tomas.ericsson@exchangefinans.se

Stockholm den 15 januari 2014


Exchange Finans startade sin verksamhet 1996 med ett växlingskontor på Sveavägen i centrala Stockholm. Sedan 2005 är Exchange Finans kreditmarknadsbolag och bedriver även in- och utlåningsverksamhet, kontanthanteringstjänster och betalningsförmedling utöver valutaväxlingsverksamheten.Exchange Finans har idag 25 växlingskontor och ca 250 anställda.