Indutrade AB

Information från Indutrades valberedning

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:40 CET

Inför Indutrades årsstämma den 26 april 2007 har Indutrades valberedning beslutat föreslå årsstämman omval av styrelseledamöterna Johnny Alvarsson, Owe Andersson, Michael Bertorp, Eva Färnstrand, Curt Källströmer, Bengt Kjell och Ulf Lundahl samt nyval av Gerald Engström, grundare och koncernchef för Systemair AB. Vidare föreslås att Bengt Kjell omväljs som styrelsens ordförande. Styrelseledamoten Gunnar Tindberg har avböjt omval.

Valberedningens övriga förslag – val av stämmoordförande, styrelsens arvodering m.m. kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Indutrades valberedning, som utsågs i mitten av oktober 2006, utgörs av:
Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande,
Claes Boustedt, LE Lundbergföretagen,
Robert Vikström, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa,
Neil Brown, Threadneedle Investments, samt
Bengt Kjell, styrelseordförande i Indutrade.

Årsstämma i Indutrade kommer att hållas torsdagen den 26 april 2007 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm.

Stockholm den 13 februari 2007


INDUTRADE AB (publ)
För ytterligare information vänligen kontakta:
Carl-Olof By, valberedningens ordförande, telefon 08-666 64 00.

Om Indutrade
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstragegi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology,
Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2006 till 4 516 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 460 mkr.
Indutrade är noterat på Nordic Mid-Cap listan under Industrials.