Ledstiernan AB

Information från Metrimas bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:19 CEST

Ledstiernans portföljbolag Metrima har under 2005 haft mycket stora framgångar på marknaden för automatiskt elavläsning. Orderboken överstiger 350 mkr, med ytterligare optioner. Bolaget är i kraftig tillväxt och parallellt med att leveranser till kunder ökar arbetar man intensivt för att tillse att bolaget och dess ägare ges bästa möjliga förutsättningar att kunna realisera potentialen i bolaget.

Vid en extra bolagsstämma I Metrima den 30/9 2005 antogs därför en ny bolagsordning. Beslut togs om ändring av bolagskategori från privat till publikt. Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om en ökning av aktiekapitalet genom en eller flera emissioner.

Besluten på bolagsstämman innebär att Metrima nu genomfört en viktig aktivitet för att styrelse och ägare med maximal handlingsfrihet skall kunna utvärdera bästa möjliga alternativ för att optimera företagets framtida utveckling och värdepotential för bolaget och dess aktieägare.

"Metrima befinner sig i en intensiv tillväxtfas samtidigt som vi förberett bolaget för nästa steg i dess utveckling", säger Mats Cederholm, styrelseordförande i Metrima.

"Metrima och ägarna har nu full handlingsfrihet för att på bästa sätt tillvarata såväl ägarnas som bolagets intressen" säger Alf Blomqvist, VD på Ledstiernan.

Ledstiernan och Metrimas styrelse återkommer med information då vidare beslut fattas.
För ytterligare information kontakta:
Alf Blomqvist, VD Ledstiernan, 0733 14 97 00
Mats Cederholm, styrelseordförande Metrima, 0733 62 61 61Om Metrima
Metrima är verksamt på en marknad som efterfrågar mätning av olika typer av energislag. Genom att erbjuda lösningar som möjliggör energimätning kan Metrimas kunder få ökad kontroll över sina energikostnader, ge bättre service till sina slutkunder, skapar förutsättningar för ökad lönsamhet samt spara energi och pengar. Kunder är främst elnätbolag, fjärrvärmebolag och fastighetsbolag i Sverige och ytterligare ett trettiotal länder. Huvudägare i Metrima är Ledstiernan AB, Telenor Venture II ASA och Linktech AB. www.metrima.sePressmeddelande 2005-10-05

Om Ledstiernan
Ledstiernan är ett av Nordens ledande riskkapitalbolag och har idag 13 huvudinnehav där ägandet i genomsnitt uppgår till 35%. Ledstiernan kommer framöver att investera såväl i bolag inom IT och Telekom som i mogna verksamheter utanför sektorn. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se


Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35