Örnsköldsviks kommun

Information från omsorgsnämnden i Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 16:02 CEST

Omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet 17 september om ett funktionsprogram för det nya vård- och omsorgboende som ska byggas i Själevad. Funktionsprogrammet beskriver hur boendet behöver anpassas ur såväl boendes som personalens perspektiv. Även ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ska beaktas vid byggets utformning.

Funktionsprogrammet har utarbetats i samråd med berörda yrkesgrupper, representanter för brukarorganisationer och anhörigföreningar. Övergripande inriktning är att utforma det nya boendet för ett värdigt liv och välbefinnande genom möjlighet till gemenskap, hemkänsla och trygghet.

I funktionsprogrammet lyfts bland annat betydelsen av rejäla ljusinsläpp och möjlighet att kunna se ut även om man är sängliggande. Utemiljön ska vara lättillgänglig och bidra till att stimulera olika sinnen året om. Möjligheten för de boende att orientera sig i den egna lägenheten och boendet i övrigt regleras i programmet genom anvisningar om ledstråk, färgmarkeringar, kontrastverkan, m.m. Stor vikt läggs även vid personalens ergonomiska arbetsmiljö och deras möjlighet att ha överblick över lokalerna.

Det nya vård- och omsorgsboendet, som ska ersätta nuvarande Rosenborg, är tänkt att rymma 90 lägenheter om cirka 30 kvadratmeter vardera. Samtliga lägenheter utformas med hall, allrum med pentry, hygienutrymme samt förvaringsmöjligheter. De boende får möblera med egna möbler men säng tillhandahålls av boendet. Bredbandsuttag ska finnas i alla lägenheter. Parboende kan enkelt göras möjligt genom att slå ihop två lägenheter till en.

Planerna är att gruppera lägenheterna i boendeenheter. För varje enhet ska det finnas gemensamma ytor för måltider och samvaro samt balkong eller uteplats.  I anslutning till entrén avsätts ytor för café och aktivitetslokal där t.ex. träffpunkten kan ha sin verksamhet.  Även dagvårdsverksamhet för dementa kommer att inrymmas på entréplanet.

 

YTTERLIGARE INFORMATION:
Anna-Belle Strömberg, ordförande omsorgsnämnden 070-190 49 49.
Katarina Jensstad, chef välfärdsförvaltningen, tfn 070 – 698 82 19.