Kustbevakningen

Information från Statens Haverikommission

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 20:10 CET

Statens Haverikommission meddelar idag följande:

Prel. information ang olyckan med ett flygplan av typen CASA C-212-CE vid Falsterbokanalen den 26 oktober
2006-11-22. De fakta som hittills framkommit vid SHK:s undersökning av flygplanet med registrering, SE-IVF, tillhörande den svenska Kustbevakningen har visat följande:

Under en förbiflygning på låg höjd i samband med ett ordinarie flyguppdrag bröts vänster vinge av nära flygplanskroppen och separerade från flygplanet. Brottet inträffade momentant och utan förvarning till förarna. Flygplanet blev därefter okontrollerbart och slog ner i vattnet.
Den pågående tekniska undersökningen har påvisat en omfattande utmattningsspricka i vingens undre bärande konstruktion. Utmattningssprickan, som på vingens utsida är dold under en yttre plåt, har bildats och utvecklats under en längre tid. På grund av sprickans storlek och läge har vingens kvarvarande hållfasthet blivit kraftigt reducerad.
Undersökningen fortsätter.
SHK:s dnr L-27/06.

Ev. frågor: Carin Hellner, ordförande i utredningen.
Tfn 08-555 017 73, e-post ch@havkom.se

Henrik Elinder
Utredningschef
Kontaktinformation

* Lars Franzén Chef för Kustbevakningsflyget
Tel 0455-35 35 50, 0708-40 12 55