Den okända hästen

Information i lagom stora portioner

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 07:00 CET

Internet har fört med sig ett fritt utbyte av idéer. Du läser en förlängd adventskalender från Demoex, ett experiment i digital direktdemokrati som fyller tio år och som nu för första gången berättar om sina erfarenheter.

Vi skickar ett brev varje dag fram till julafton därför att vi vill ge information i lagom stora portioner, en om dagen. Vi  hoppas att du har glädje av innehållet. Du kan avregistrera dig genom att trycka på en knapp längst ner i brevet.

Spam – konservburkar med nötkött - blev ett slangord för skräpmat i England på 60-talet. Begreppet används nu om information istället för mat. Kopplingen mellan mat och information är intressant. Vi har både matvanor och informationsvanor. Vi kan bli svältfödda på mat eller svältfödda på information, och proppmätta också för den delen.

Det är trevligt att kunna välja vilken mat och vilken information vi vill ha. I hierarkiska organisationer kan vi sällan välja, där är vi beroende av information från ledningen på samma sätt som djuren i en ladugård är beroende av utfodring – utan några likheter i övrigt.

När Demoex valdes in i Vallentunas kommunfullmäktige 2002 blev vi ett litet oppositionsparti. Vi var helt beroende av information från kallelser som delades ut via posten en vecka innan mötet. Ibland ställdes möten in för att det fanns för få ärenden. Under stora delar av den politiska processen hölls vi ovetande om vad som pågick och blev svältfödda på information.

I juni när sommaren stod i full blom skulle Kommunplanen beslutas av fullmäktige. Kallelsen med bilagor var många hundra sidor lång och vägde över ett kilo. Ordföranden hann inte, orkade inte läsa igenom allt och skriva argumenten på nätet. Vi skrev en motion om att alla kallelser och bilagor bör finnas på kommunens hemsida. Nu gör de det.

Digital direktdemokrati förutsätter att den politiska informationen finns tillgänglig på nätet. Då kan deltagarna samarbeta om att hitta argument. Demokrati bör vara ett samarbete även mellan partierna. Information i lagom stora portioner gör det lättare att komma med synpunkter.

PS. Lägg gärna till en kommentar.