Statsrådsberedningen

Information inför EU-toppmötet i Bryssel

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 12:04 CET

Statsminister Göran Persson, utrikesminister Laila Freivalds och finansminister Bosse Ringholm deltar den 12 december i Europeiska rådets möte i Bryssel. På dagordningen står bland annat tillväxtinitiativet, EU:s utvidgning, vissa asyl- och migrationspolitiska frågor samt aktuella utrikespolitiska frågor. Därefter sammanträder EU:s stats- och regeringschefer samt utrikesministrar inom regerings-konferensen om ett nytt EU-fördrag den 12-13 december.

Onsdag 10 december
10.00 Briefing om EU-toppmötet och Regeringskonferensen
med statssekreterare Lars Danielsson.
Lokal: Pressrummet, Rosenbad. Medtag pressleg!

Torsdag 11 december
14.00. Statsministern informerar EU-nämnden. Riksdagen.
Öppet möte.
19.30 Arbetsmiddag för de nordiska och baltiska EU-ländernas
statsministrar, Bryssel
Lokal: Finska EU-repr. Residens, Avenue Albert Béchet 7.

Fredag 12 december
08.45 Delegationerna anländer till Justus Lipsius
09.30 Möte med Europaparlamentets ordförande Pat Cox
09.45 Europeiska rådets möte
13.00 Arbetslunch
16.00 Ordförandeskapets presskonferens i Justus Lipsius
17.00 Regeringskonferensens första arbetssession
20.00 Arbetsmiddag

Lördag 13 december
08.30 Delegationerna anländer till Justus Lipsius
09.00 Återupptagande av Europeiska rådets möte
09.30 Regeringskonferensens andra arbetssession
13.00 Arbetslunch
16.00 Regeringskonferensens tredje arbetssession
19.00 Ordförandeskapets presskonferens i Justus Lipsius

Jan Larsson
Presschef
08-405 48 92
070-593 34 12

Helen Eduards
Kansliråd
08-405 48 61
070-267 30 09

Anders J Ericson
Pressråd
EU-representationen
i Bryssel
+32 75 24 56 60