INAC

INFORMATION KRING OMSTRUKTURERING AV INAC:S VERKSAMHET

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 16:34 CEST

INAC AB har sedan försäljningen av de tidigare rörelsedrivande verksamheterna arbetat med att förvärva en ny verksamhet till Bolaget. Detta arbete har tyvärr blivit en längre juridisk process än beräknat.

- Jag beklagar på styrelsens vägnar att vi ännu inte har kunnat presentera en lösning för våra aktieägare. Samtidigt vill jag understryka att det pågår ett intensivt arbete med målsättning att slutföra förvärv av ny verksamhet. Besked och information kring den slutliga omstruktureringen av INAC:s verksamhet kommer att presenteras fredagen den 14 oktober, säger styrelseordförande Thomas Stenberg.För ytterligare upplysningar kontakta:
Thomas Stenberg, Styrelseordförande i INAC AB, tel 0708-13 65 61
Hemsida: www.inac.se


INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin.