Carnegie

Information om åtgärdsprogram i Carnegie

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 16:07 CEST

Carnegie beslutade i samband med halvårsrapporten 2008 att initiera ett åtgärdsprogram i syfte att minska kostnadsbasen. Genomförandet av programmets första del, som enbart berör verksamheten i Sverige, har startat.

Åtgärderna består av effektivisering av affärsprocesser, minskad bemanning och nedläggning av handeln med valutor och utländska aktier (ADR) i Stockholm. Ett 40-tal tjänster i Sverige berörs. Kostnaderna för denna del programmet beräknas uppgå till 40 MSEK och kommer att belasta resultatet för tredje kvartalet.

En fortsatt översyn som även omfattar verksamheterna utanför Sverige pågår och kommer att bli klar senare under hösten.

Målsättningen är att sänka kostnaderna till den nivå som förelåg vid utgången av 2006, motsvarande en kostnadsreduktion om cirka 10 procent, justerat för förvärvet av Max Matthiessen

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Koch, Informations- och IR-chef, 073-417 86 39, andreas.koch@carnegie.se

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie-aktien är marknadsnoterad på den Nordiska Börsen.