Enzymatica AB (publ)

Information om Enzymaticas strategi för internationell expansion

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2015 08:27 CET

Enzymatica AB har den senaste tiden genomfört ett antal aktieägarträffar där deltagarna visat ett stort intresse för den fortsatta internationella lanseringen av ColdZyme®. Bolaget presenterar därför följande förtydligande information kring sin internationella expansionsstrategi och dess finansiering.

Enzymatica har på kort tid utvecklat en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på fyra marknader och under hösten nått en position som den mest sålda förkylningsartikeln i kronor räknat på svenska apotek. Expansionsstrategin är tydlig och ambitionen är hög – bolaget avser att fortsätta utveckla ColdZyme®, driva försäljning i egen regi på sin hemmamarknad och expandera internationellt genom att knyta avtal med välrenommerade lokala eller regionala distributörer.

Enzymatica utvärderar löpande olika kommersiella handlingsalternativ för sin fortsatta internationella expansion. Bland annat fördes under 2013 diskussioner om ett globalt licensavtal med det internationella läkemedelsföretaget Actavis. Diskussionerna stupade dock på att de affärsmässiga villkoren inte var attraktiva och att förutsättningarna för en god och långsiktig värdetillväxt saknades. Till skillnad från vad som är fallet när det handlar om receptbelagda läkemedel är royaltynivåerna för receptfria produkter i denna typ av globala avtal oftast väldigt låga. Det finns också en överhängande risk att ColdZyme® skulle hamna i skymundan i en storbolagsmiljö. Enzymatica stänger inte dörren för ett samarbete med en global partner om det skulle visa sig kommersiellt intressant.

Enzymatica avser att fortsätta sin internationella expansion i första hand i samarbete med lokala eller regionala distributörer, med stor kunskap om och engagemang i sin lokala marknad. Bedömningen är att denna strategi ger bolaget en större kontroll över produkten och en större andel av de framtida försäljningsintäkterna. Det föreligger idag inte något behov av externt expansionskapital, men i takt med att bolaget tar fortsatta steg i sin strategiska plan, bland annat vad gäller geografisk expansion och utveckling av befintliga forskningsprojekt, kan denna fråga komma att bedömas på nytt.

Resultaten från den lyckade lanseringen av ColdZyme® i Sverige är ett utmärkt argument i diskussioner med potentiella distributionspartners på andra marknader. För att nå långsiktigt hållbar tillväxt måste bolaget kunna möta de krav på kvalitet, vetenskaplig dokumentation och tillverkningskapacitet som professionella partners och läkemedelsmyndigheter ställer. Därför har Enzymatica den senaste tiden stärkt organisationen med viktig och erfaren nyckelkompetens bland annat inom kvalitets- och produktionsområdet. Dessa åtgärder bedöms stärka förutsättningarna för att träffa nya avtal med distributörer på attraktiva kommersiella villkor.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, Verkställande direktör 
Telefon: 0708-86 53 70. E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 0706-37 12 58. E-post: tina.lawesson@enzymatica.com

Om Enzymatica AB (publ)

Enzymatica AB är ett life science-bolag med fokus på utveckling och försäljning av produkter baserade på ett köldanpassat enzym från djuphavstorsk. Utvecklingsarbete omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter inom oral hälsa och dermatologi. Den medicintekniska portföljen omfattar ColdZyme® Munspray mot förkylning. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Aktietorget. För mer information, besök www.enzymatica.se.