Miljödepartementet

Information om farliga kemikalier i varor viktigt för både konsumenter och näringsliv

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 16:10 CEST

Kemikalieinspektionen redovisade i dag ett regeringsuppdrag om hälso- och miljöinformation om farliga kemikalier i varor.
- Det är viktigt att vi går vidare med ett system för information om farliga kemiska ämnen i varor, både för konsumenternas och företagens skull, säger miljöminister Lena Sommestad.

- Konsumenterna utsätts i dag för en exponering av farliga kemiska ämnen genom varor. Även näringslivet kommer att ha stor nytta av ett sådant här informationssystem. I dag är det ofta svårt för företagen att ta reda på vad som finns i de produkter de använder i sin verksamhet, säger Lena Sommestad.

I rapporten föreslår KemI att användaren alltid ska få information när varor innehåller ämnen med särskilt farliga egenskaper för hälsa och miljö. Elektronik, kläder och möbler är exempel på varor som kan innehålla farliga ämnen utan att vi kan få information om det. I dag råder en stor okunskap om miljö- och hälsoegenskaperna hos många av de över 30 000 kemiska ämnen som finns på marknaden och vilka ämnen som förekommer i varor.

Regeringen återkommer med förslag om information om farliga kemiska ämnen i varor i miljömålspropositionen i början av nästa år. Ett av delmålen under miljökvalitetsmålet En giftfri miljö säger att varor ska vara försedda med hälso- och miljöinformation om de farliga ämnen som ingår senast år 2010.


Kontakt:
Anna Larsson
Tf pressekreterare
08-405 24 45
070-605 60 32
anna.larsson@environment.ministry.se

Urban Boije af Gennäs
Departementssekreterare
08-405 24 19

Läs mer om regeringens kemikaliepolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/2525)