HQ Fonder AB

Information om HQ:s börshandlade fonder (ETF:er)

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 10:33 CEST

- HQ Verkstad ETF, HQ Material ETF, HQ Finans ETF, HQ Fastighet ETF handlas på börsen. Dessa fonder har inga fordringar på HQ Bank.

- HQ OMX Double Long ETF, HQ OMX Double Short ETF har neutral exponering sedan stängning måndag 30/8. Detta innebär att mekanismen som gör att fonderna ändras i värde i dubbel takt mot börutvecklingen är avstängd och inte längre påverkar fondernas värde. Åtgärden har vidtagits för att skydda andelsägarna från börsrörelser och FI är informerad om åtgärden. Double Long och Double Short-fonderna handlas inte i avvaktan att fonderna får kontroll över sina fordringar på HQ Bank som är i likvidation. Fordringarnas storlek på HQ Bank uppgår till cirka 16 kr respektive 10 kr per andel. Andelsvärdet, antaget att full betalning på fordringarna erhålls, var per stängning måndag 30/8; 123,65 respektive 67,34 kr.

- HQ NASDAQ 100 ETF. Fonden har fortsatt exponering mot NASDAQ 100 index. Fonden handlas inte, detta i avvaktan på att fonden får kontroll över sina fordringar på HQ Bank som är i likvidation. Fordrans storlek är ca 1,2 USD  av fondandelens värde som, antaget att full betalning på fordringarna erhålls, per 30/8 var 7,07 USD.

- Fondbolaget debiterar ingen förvaltningsavgift under perioden då handel inte är möjlig.

Frågor besvaras av HQ Fonder +46-8-696 1673 eller 1741

HQ Fonder, Box 7828, SE-103 97 Stockholm, Sweden
www.hqfonder.se | www.hq.se