Naturvårdsverket

Information om licensjakten på lodjur

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 15:09 CET

Den 1 mars inleds licensjakten på lodjur. Sammanlagt 110 lodjur får fällas i elva län. Det är länsstyrelserna som har kontroll över jakten och hur många som fällts. Kontakta dem för information om aktuella läget i jakten.

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverket fattade beslutet om delegering av lodjursjakt till de tre rovdjursförvaltningsområdena. Omfattningen varierar från enbart skyddsjakt i söder till full beslutanderätt i norr och delegation med tak i Mellansverige.

Därefter har länsstyrelserna fattat beslut om licensjakten. Fördelning i norra Sverige är Norrbotten 5, Västerbotten, 8, Jämtland 60 samt Västernorrland 9 djur.

Det mellersta rovdjursförvaltningsområdet kom överens om fördelning av 25 lodjur: Stockholms län 1 djur, Uppsala 9, Västra Götaland 0, Värmland 7, Örebro 2, Västmanland 3, Dalarna (i renskötselområdet) 2, samt Gävleborg 1 djur.

—        Läs verkets beslut om delegering och annan info om jakten
—        Läs de länsvisa besluten

Kontakta länsstyrelsen
Naturvårdsverket är inte operativ ledare för jakten. Vi kan därför inte hålla med aktuell information om läget i jakten utan det har länsstyrelserna.

Cirka 10 000 har anmält sig som lodjursjägare till Jaktregistret. Jägarna ska rapportera in fällda och påskjutna lodjur till länsstyrelserna. De ska varje timme kontrollera om det är något kvar av tilldelningen. Länsstyrelserna har särskilda kontaktvägar för media.

Telefonnummer för media
Norrbotten Lena Bondestad, 070-669 62 21
Västerbotten Michael Schneider, 070-605 29 80
Västernorrland Karin Saltin, 0611-34 91 56 eller 070-352 00 37
Jämtland Maano Aunapuu, 072-235 80 50
Dalarna Stig-Åke Svensson, 070-217 71 20
Gävleborg Veronica Lauritzsen, 026-17 12 73
Stockholm Marie Månsson, 08-785 50 40
Värmland Margareta Åkerman 054-19 70 69
Örebro Fredrik Wilde, 070-387 88 62
Västmanland Göte Hamplin, 073-040 80 01
Uppsala:
Johan Månsson, handläggare rovdjursfrågor, tfn 070-239 61 85
Ronnie Hermansson, handläggare praktiska frågor kring jakten, 070 521-32 71.

Efter jakten
Kropparna av fällda lodjur kommer att sändas till Statens veterinärmedicinska anstalt för undersökning. SVA får rapporter från länsstyrelserna om fällda lodjur och uppdaterar sin webbplats fortlöpande.

Webbsidan på SVA


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.