Cellaviva AB

Cellaviva utvecklar stamcellsbaserat transplantationsskydd

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 15:32 CEST

ProTrans är ett transplantationsskydd (Protect Transplant, ProTrans) som utnyttjar specifika stamcellers immunosupressiva effekt i det akuta skedet av en transplantation. ProTrans försvinner snabbt i kroppen men effekten håller i sig på längre sikt. Immunosuppressiva läkemedel i samband med transplantation har en marknadspotential i mångmiljardstorlek.

ProTrans blir Cellavivas första avancerade terapeutiska medicinprodukt utvecklad av stamceller från den geleartade vävnad som omger blodkärlen i navelsträng, s.k. Wharton’s Jelly, säger Dr Mathias Svahn, vd på Cellaviva. Vi räknar med att kunna komma till klinik om drygt ett år.

Det finns ett stort behov av nya metoder för att förhindra att kroppens immunförsvar angriper det transplanterade organet, t.ex. njure, lever, hjärta, lungor och ö-celler. ProTrans ges i samband med transplantationen och har en övergående effekt. Fördelen med ProTrans är att den inte är beroende av donator utan kan säljas som en ”Off-the-Shelf” produkt, odlad från obesläktade donatorer. Tillverkningen är skalbar och tillgången på donerat material är i det närmsta obegränsad då efterbörden är något som vanligtvis kastas.

Om Cellavivas nyemission

Cellaviva erbjuder teckning av Units i en nyemission om totalt cirka 11 MSEK. Sista teckningsdag är måndagen den 23:e maj. För teckningsformulär och emissionsmemorandum besök www.cellaviva.se/nyemission

Om Cellaviva

Cellaviva tillhandahåller tjänsten familjesparande av stamceller i syfte att ersätta sjuk eller skadad vävnad. Navelsträngsblod innehåller samma typ av blodbildande stamceller som benmärg och årligen genomförs 50.000 stamcellstransplantationer med blodbildande stamceller. Inom kort kommer Cellaviva att inkludera ytterligare en stamcellstyp i familjesparande, nämligen bindvävsbildande stamceller från navelsträngsvävnad. Stamcellerna hyser stora förhoppningar för regenerativ medicin, då är kroppsegna stamceller är lämpligast.

Cellaviva kan som första privata navelsträngsblodbank i Sverige erbjuda familjer möjligheten att spara stamceller från sina nyfödda barn. Cellavivas huvudkontor och laboratorium är beläget i Karolinska Institutet Science Park, Novum, Huddinge, med närhet till den senaste forskningen inom regenerativ medicin.Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO). Läs mer på www.cellaviva.se