Moretime Group

Information om slutförd preferensaktiemission för Moretime Financial Services AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 14:47 CEST

Moretimes dotterbolag Moretime Financial Services AB (publ) avslutade emissionen av preferensaktier den 1 juni 2015. Styrelsen för Alternativa Aktiemarknaden har godkänt bolaget för handel.

Emissionen har tecknats av totalt 147 tecknare med en total emissionslikvid om ca 7,5 mkr, varav Moretime Professional Services AB (publ) tecknat aktier för ca 2,2 mkr. Mindre korrigeringar av emissionsbeloppet kan komma. Moretime Professional Services AB har för avsikt att verka som likviditetsstöd och ställa säljkurser för att på så sätt skapa förutsättningar för en ytterligare spridning när handeln på alternativa aktiemarknaden startar i augusti.

Genom emissionen ökar antal preferensaktier från noll till 150 000. Aktiekapitalet ökar med 13 500 kronor till 576 000 kronor. Emissionskostnaden uppgår till ca 200 000 kronor.

En från moderbolaget oberoende person kommer att väljas in i styrelsen senast i augusti.

I enlighet med informationsmemorandumet kommer avräkningsnotor att distribueras de närmaste dagarna.

Moretime Financial Services AB kommer från och med augusti att månadsvis lämna finansiell information.

Frågor om Moretime Financial Services AB (publ) besvaras av:

Manne von Platen, VD
Telefon: 070 607 88 77
E-post: manne.von.platen@moretime.se 

Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande
Telefon: 070 609 99 93
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se 

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretime.se

Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 år sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom rådgivning och levererar idag såväl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de små och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar våra kunders konkurrenskraft samt deras förmåga att utveckla sin affär.