Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Information om solceller från delvis olika synvinklar

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2018 10:39 CEST

Solenergi är idag både kostnadseffektiv och lönsam för var och en 

Solenergi är förnybar energi  en energiform som kan förnyas regelbundet och inte begränsas av tillgång på det sätt som fossila bränslen som olja gör. Förnybar energ för de flesta är, med rätta, vinkraft, solkraft och vattenkraft.  Det finns även bioämnen som är förnybara och används i olika sammanhang.  Solkraften genererar och görs om till el med solceller i modulform exempelvis de numera traditionella solcellspanelerna. För att nå en hållbar utveckling krävs att vi går mot förnybar energi i olika former. En solcellsanläggning eller ett solcellsststemsystem av något slag som genererar el innebär även utmaningar och investeringar - ROI är en framtidsfråga - men är ett säkert kort att spela. Energimyndigheten menar att man till år 2040 ska ha byggt ut den förnybara energin att täcka en elproduktion på ca 10 TWh. Ett relativt litet område rent storleksmässigt. En tänkvärd sak är att endast två timmar av solens ljus räcker för att ge hela världen el för ett helt år. Det förutsätter emellertid att man kan tillvarata alla energi det kan man inte idag.

Läs om vad myndigheter medier säger om solceller!

Eco By Sweden - Från glödtråd till leddiod... 

Eco By Sweden för en hållbar utveckling är ett företag som verkar för en hållbar utveckling. Vi saluför och partiellt utvecklar ekodesignprodukter för den Europeiska marknaden. När vi säger att vi verkar för en hållbar utveckling har vi både det sociala, ekonomiska och ekologiska som grundstenar. Energieffektivitet är ett av våra ledord och nollvisionen om ett hållbart samhälle där vi inte lämnar några ekologiska avtryck i naturen är vår vision. Vi har börjat med solcellsdrivna gatuarmaturer som varken kräver el eller sladdar och är helt självförsörjande. Samtidigt planterar vi träd i Afrika och försöker minimera vårt eget ekologiska avtryck i bästa möjliga mån. VI tar även hand om gamla lampor som många inte vet vad de ska göra utav. 

2018 © Eco by Sweden