Länsförsäkringar

Information om solvens, konsolidering och avkastning, tredje kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 09:29 CET

Sammanfattning traditionell försäkring:
* I den traditionella livförsäkringsverksamheten uppgick
totalavkastningen de första tre kvartalen till 4,3 (-11,4)* procent.
Under tredje kvartalet isolerat uppgick totalavkastningen till 1,5
(-5,7) procent.
* Återbäringsräntan är för närvarande 3,0 procent före skatt och
avgifter för inbetalningar gjorda från och med 7 april 2003. För
inbetalningar gjorda före 7 april är återbäringsräntan för närvarande
0,5 procent före skatt och avgifter.
* Solvensen uppgick till 119 (120) procent och konsolideringen
uppgick till 89 (84) procent.

Sammanfattning Nya Världen:
* För Nya Världen uppgick avkastningen för de tre första
kvartalen till 5,9 (-21,7) procent.
* Under tredje kvartalet isolerat uppgick avkastningen till 3,8
procent (-8,7) procent.

Sammanfattning fondförsäkring:
* I fondförsäkringsverksamheten gav 21 av 25 fonder positiv
avkastning.
* Två av de 21 fonder som har jämförelseindex överträffade index,
efter avdrag för förvaltningsavgifter.

* Uppgifterna inom parentes avser, där inte annat anges, första tre
kvartalen 2002.

- Den positiva utvecklingen av kapitalförvaltningsresultatet fortsätter,
även om september var en mindre bra månad. Finansinspektionen uttalade i
sin stabilitetsrapport den 15 oktober att Länsförsäkringar tillhör de
bolag som kan få svårt att återställa sin konsolidering, utan att göra
engångsåtertag, inom den tidsram policyn anger; 1 oktober 2004. Vi gör
dock bedömningen att det finns en rimlig möjlighet att återställa
konsolideringen. Bedömningen bygger på att vi gör relativt stora
förändringar i fördelningen mellan tillgångar i takt med de finansiella
marknadernas utveckling. Under tredje kvartalet har aktieandelen av de
totala placeringarna ytterligare ökats. Med en fortsatt positiv
utveckling förväntas konsolideringen återhämta sig, säger Hans Benndorf
VD Länsförsäkringar Liv.

Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Hans Benndorf, VD 08-588408 14
Länsförsäkringar Liv 073-96408 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se

Mikael Östlund, Informationschef 08-588410 94
Länsförsäkringar 070-55312 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt
förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges
mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala
kunderna, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak-
och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av
Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av
försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner.
Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknads-
andelen uppgår till knappt 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och
pensionsförsäkring är 11,0 procent och inom bank 2,8 procent. I
Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar
förvaltar tillgångar om 130 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år
2002 till cirka 20 miljarder kronor