Kista Science City AB

Information om Stockholms Teknikhöjd AB. Fortsatt utveckling av systemet för innovation och tillväxt i Kista Science City.

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 12:00 CEST

Som ett led i Stockholms stads omstrukturering av inkubatorsverksamheten i storstadsregionen har Stiftelsen Electrum förvärvat Stockholms Teknikhöjd AB. Fastigheten där verksamheten tidigare bedrivits har förvärvats av Stockholms stad och kommer fortsättningsvis att användas som ett företagscentrum för företag i Albano-området.

Teknikhöjden har under många år varit betydelsefull för tillväxten av nya företag i Stockholm. Här samlade man tidigt entreprenörsorienterade forskare från KI, KTH och SU som ville bygga företag kring sina innovationer och många nya företag har under åren börjat sin bana på "Teknikhöjden".

Med Stiftelsen Electrums förvärv av Teknikhöjden skapas ännu bättre förutsättningar för nya tillväxtföretag genom stiftelsens dotterbolag STING AB - närhet till kompetens, tillgång till finansiering och ett aktivt stöd för expansion är några av fördelarna. Vi förstärker innehållet i entreprenörsprogrammen, och fortsätter att stimulera och stödja kommersialisering av forskning och affärsidéer som kommer ur den akademiska miljön och från befintliga tillväxtföretag.

Sedan något år tillbaka har också Stockholm Cleantech Park bedrivits som en verksamhet inom Teknikhöjden. Denna satsning på inkubation av företag inom högteknologisk miljöteknik och en centrumbildning för Cleantechföretag tar nu Stiftelsen Electrum vidare genom sina dotterbolag Kista Science City AB och STING AB. Det medför ett mer samlat fokus på högteknologisk Cleantech, som förstärker innovations- och tillväxtsystemet i Kista Science City.

Stiftelsen Electrums dotterbolag Kista Science City AB har sedan 2001 arbetat aktivt med visionen om ett världsledande ICT-kluster i Kista Science City. Detta har genom åren förverkligats genom riktade insatser på olika arenor - alltid i nära samverkan med näringsliv, akademi och Stockholms stad. Kista Science City är idag en av världens främsta levande vetenskapsstäder. Genom sitt andra dotterbolag STING AB har Stiftelsen Electrum också sedan länge en gedigen erfarenhet från framgångsrik klustring och inkubation av nya tillväxtföretag. Detta sker idag bland annat genom inkubatorverksamheterna för KTH på Campus Kista och på Campus Valhallvägen samt för Karolinska Institutet i Flemingsberg.

För mer information kontakta Ulf Sandmark, VD Stiftelsen Electrum - ulf.sandmark@kista.com

Presskontakt Annica Englund - annica.englund@kista.com, 070-7719204