Övertorneå kommun

Information om varuhemsändning

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:21 CET

Kommunstyrelsen har beslutat om ändringar i varuhemsändning för boende utanför centralorten Övertorneå.

Kommunstyrelsen i Övertorneå kommun har den 17 oktober 2006 justerat reglerna för hemsändning av dagligvaror i kommunen.

Berättigade till varuhemsändning i Övertorneå kommun är:

Personer på kommunens landsbygd som inte själv eller genom sin familj eller annan har möjlighet att färdas till närmaste butik för att inhandla sina dagligvaror.

Varuhemsändningen gäller fast boende invånare i Övertorneå kommun utanför centralorten Övertorneå.

Varuhemsändningen sker maximalt två gånger per vecka.

Varuhemsändning sker inte till personer eller hushåll som beviljats varuförsörjning enligt socialtjänstlagen.

Varuhemsändning sker från geografiskt närmaste butik:
Byabutiken Aapua, tel 0927-240 90
ICA Nära Rautila, tel 0927-210 09

Genom avtal med Kalix kommun sker också varuhemsändning till Kukasjärvi från: Handlaren Vitvattnet, tel 0923-700 10