SOS Alarm Sverige AB

Information till allmänheten om radioaktivitet i flygplan från British Airways

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 13:29 CET

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOS ALARM 30 NOVEMBER 2006

Information till allmänheten om radioaktivitet i flygplan från British Airways

Alltsedan det blev känt att ett okänt radioaktivt ämne hittats på minst två flygplan tillhörande British Airways med bl a Stockholm som destination har många vänt sig till Statens strålskyddsinstitut (SSI) med frågor rörande detta.

SSI har därför via SOS Alarms dotterföretag YouCall Sverige AB etablerat en informationstjänst för allmänheten kring strålskyddsfrågor på tel nr 020-20 20 00. Frågor rörande sjukvård hanteras av Socialstyrelsen.

Incitera AB - ett informationsföretag
www.incitera.se