Rikspolisstyrelsen

Information till media - Polisstyrelsens sammanträder

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 16:20 CET

I morgon fredag 24 mars sammanträder länets polisstyrelse. På dagordningen återfinns bland annat:

• Versamhetsuppföljning, jan-feb 2006
• Ekonomiuppföljning, jan-feb 2006
• Information om det fortsatta omställningsarbetet
• Information om myndighetens interna och externa kommunikation


Kontaktpersoner
Följande personer finns under delar av eftermiddagen tillgängliga på telefon:
Göran Aronsson (kd), ordförande, tel. 070-308 23 27
Bo Holst (s), vice ordförande, tel. 070-691 51 40
Gunnar Lindelöw, länspolismästare, tel. 036-30 90 02

Polismyndigheten i Jönköpings län