Umeå kommun

INFORMATION TILL MEDIERNA

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:09 CET

Torsdag den 17 december sammanträder För- och grundskolenämnden i
Sjöfruskolan. Beslut ska bland annat fattas om Verksamhetsplan för år
2010-2012. Beslut om verksamhetsförändringar på Ersboda skolområde tas
inte före årsskiftet utan är skjutet till nämndssammanträde i mars
2010.

Hela föredragningslistan finns på webben:
http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.html

Ingen presskonferens hålls efter mötet.

För ytterligare information är ni välkomna att kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordf i nämnden, 070-573 84 83
Stefan Nordström, vice ordförande (m), 070-690 79 39

Gabrielle Hultdin
Informatör För- och grundskoleförvaltningen
Tel: 090-16 12 33
Mobil: 070-345 12 33
E-post: gabrielle.hultdin@umea.se