Umeå kommun

INFORMATION TILL MEDIERNA

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 17:04 CEST

Torsdag den 9 september sammanträder För- och grundskolenämnden i
Stadshuset, byggnadsnämndens sammanträdesrum. Beslut ska bland annat
fattas om remissyttrande på fördjupade översiktsplaner för Umeå samt
skapande av kompetenscentrum för modersmålsundervisning i kommunen.

Hela föredragningslistan finns på webben:
http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.html


Ingen presskonferens hålls efter mötet.

För ytterligare information är ni välkomna att kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordf i nämnden, 070-573 84 83
Stefan Nordström, vice ordförande (m), 070-690 79 39


Gabrielle Hultdin
Informatör För- och grundskoleförvaltningen
Mobil: 070-345 12 33