Umeå kommun

INFORMATION TILL MEDIERNA

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 11:46 CET


Torsdag den 3 februari sammanträder För- och grundskolenämnden i
Stadshuset. Beslut ska bland annat fattas om årsbokslut, lokalresurser
och enskilda förskolor.

Hela föredragningslistan finns på webben:
http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.html

Ingen presskonferens hålls efter mötet.


För ytterligare information är ni välkomna att kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordf i nämnden, 070-573 84 83
Peter Sedlacek (fp), vice ordförande, mobil: 070-211 43 16
Tamara Spiric (v), 2:a vice ordförande, mobil: 070-277 19 89


Gabrielle Hultdin
Informatör För- och grundskolan i Umeå
070-345 12 33