Socialstyrelsen

Information till sjukvården om radioaktivitet på två flygplan

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:16 CET

Polonium-210 är en radioaktiv substans som avger alfa-strålar. Räckvidden för alpha strålar är mycket kort och kan inte passera huden. Strålskador fås enbart om substansen ges p.o. eller inhaleras. Polonium-210 utsöndras huvudsakligen via avföring och urin.

Mätmetoder

Polonium-210 kan enbart påvisas genom provtagning av urin eller avföring. Vanligtvis samlas urin under 24 timmar. Mäts i en vätskescintillator. Pollonium-210 kan ej påvisas vid yttre mätning.

Provtagning

Blodstatus inkluderande LPK, Hb och TPK.

Urin respektive avföringsprov tas om patienten uppvisar brist på vita blodkroppar.


Ytterligare information på www.ssi.se