HQ Fonder AB

Information viktigast när fondspararna väljer

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 11:09 CEST

Tillgänglighet och möjligheten att få god information hör till det som är viktigast när spararna väljer fond. Det framgår av HQ Fonders sparbarometer för tredje kvartalet. Viktigt är också fondens avgifter, medan spararna tycks mindre intresserade av mediala favoritfrågor som hur aktiv fonden är som ägare eller om den har en etisk placeringsinriktning.

– Vi satsar stora resurser på information till spararna, och därför är det viktigt att få den här kvittensen på att spararna själva sätter sådant värde på informationen, säger Hans Hedström, VD på HQ Fonder som har tagit fram undersökningen.

Sju olika påståenden presenterades, och intervjupersonerna fick svara på följande fråga: ”På en skala mellan 1 och 7, hur viktigt är följande när du ska välja fonder för ditt sparande? 1 betyder helt oviktigt och 7 betyder maximalt viktigt.” Flest (70 procent) tycker alltså att det är viktigt att fonden ger bra information och rapporter.

– Jag har tidigare pekat på att spararna i PPM-systemet blir lidande eftersom fond-bolagen inte får skicka information till sina PPM-kunder. Undersökningen visar hur olyckligt detta är för spararna, säger Hans Hedström.

På andra plats kommer avgifterna, som är viktiga för 67 procent av svenskarna. På nästan samma nivå ligger fondbolagets tillgänglighet. I en fallande skala rankas sedan fondförvaltarens anseende, att fondbolaget kan ge rådgivning och fondens placeringsinriktning.

De urvalskriterier som hamnar sist är kanske något otippade. Att fondbolaget är en aktiv ägare och att fonden bara placerar i etiskt godtagbara företag placerar sig näst sist när spararna får välja; 54 respektive 53 procent tycker de är viktiga. Sist kommer fondens historiska värdeutveckling, som är det enda kriteriet som mindre än hälften tycker är viktigt (49 procent). Svaren ingår i HQ Fonders sparbarometer som genomförs kvartalsvis av SKOP. Intervjuerna genomfördes kring månadsskiftet september-oktober.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Hedström, VD HQ Fonder, telefon: 070-410 26 65
Den kompletta undersökningen kan beställas på telefon: 08-534 898 00