Vinnova

Informations- och kommunikationsteknik växande sektor i Stockholm

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2013 11:04 CEST

Företag i Stockholms län svarar för närmare hälften av alla anställda i informations- och kommunikationstekniksektorn. Omkring 125 000 personer i Stockholms län arbetar inom branschen. Dessutom är det en snabbt växande del av svensk ekonomi. Det visar en ny rapport från VINNOVA.

Informations- och kommunikationssektorn (IKT) består av exempelvis programvaru- och nättjänstbolag, av företag som sköter drift och underhåll av system och tillverkare av hårdvara som exempelvis kretskort och datorer. Sektorn domineras av tjänsteproducerande företag.

Lågt räknat arbetar cirka 160 000 personer inom informations- och kommunikationstekniksektorn i Sverige. Det visar studien VINNOVAs analys ”Företag inom informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2007 – 2011”.

Då har enbart företag tagits med som har informations- och kommunikationsteknik som sin huvudverksamhet och endast företag med minst fem anställda. Till det kan läggas personer som arbetar med IKT inom exempelvis universitet och forskningsinstitut eller vid IT-avdelningar i företag som tillhör andra sektorer samt i företag med mindre än fem anställda. Om även dessa grupper inkluderas handlar det om minst 250 000 personer. Av de sysselsatta inom IKT-sektorn finns närmare hälften i Stockholms län - omkring 125 000 personer.

Det är också en snabbt växande del av Sveriges ekonomi. Sysselsättningen har ökat med cirka 13 procent under den senaste femårsperioden.

- Informations- och kommunikationsteknik är en kunskapsintensiv sektor som kommer att bli allt en allt viktigare del av ekonomin. Vi behöver satsa på forskning och innovationer inom IKT som gör att Sverige kan inta en tätposition även i framtiden, det är viktigt för landets konkurrenskraft och för vår förmåga att skapa tillväxt, säger Joachim Karlsson, Enhetschef för Informations- och kommunikationsteknik på VINNOVA.

VINNOVA främjar innovationer och finansierar behovsmotiverad forskning inom informations- och kommunikationsteknik. Ett exempel är programmet Framtidens kommunikation som ska bidra till att skapa nya framgångsrika produkter och tjänster inom IT och data/telekommunikation. Ett annat program är Living Labs som ska förbättra svenska företags förmåga att ta fram konkurrenskraftiga, IT-baserade tjänster och produkter i samverkan med användarna.

IKT-sektorn kännetecknas av kraftig strukturomvandling, branschglidningar och stor dynamik. Det tar sig bland annat uttryck i att företag blir uppköpta av utländska koncerner. Mellan 2007-2011 ökade antalet anställda i utlandsägda bolag från drygt 40 000 till knappt 50 000.


Rapporten är skriven av Eric Giertz och Monia Lougui, KTH och Per Levén och Robert Sörensson, Umeå Universitet. Den ingår i en serie analyser som VINNOVA tar fram av flera av Sveriges kunskapsintensiva näringsgrenar.

För mer information:
Joachim Karlsson, Enhetschef Informations- och kommunikationsteknik, VINNOVA, 08-473 30 97, Joachim.Karlsson@VINNOVA.se
Eric Giertz, gästprofessor KTH, 0708-11 34 01, eric.giertz@indek.kth.se
Daniel Holmberg, pressekreterare, VINNOVA, 08-473 30 53, daniel.holmberg@VINNOVA.se