C2SAT

INFORMATIONSBREV FRÅN C2SAT COMMUNICATIONS AB

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 14:18 CET

VD har ordet

Lanseringen av antennen på Satellite 2007 mässan i Washington gick mycket bra.

Mässan är en av de viktigaste för branschen. Fokus är på satellitkommunikation med därtill hörande utrustning. Särkilt intressant är att mässan är hemmaplan för den amerikanska rymdindustrin, och därmed också en given mötesplats för kunder och aktörer kopplade till den amerikanska staten.

Reaktionerna på antennen var överlag mycket positiva. Kommentarer i stil med "I'm deeply impressed" eller "This is a fantastic product" var inte ovanliga. Även om majoriteten av intressenter kom från USA, fanns en hel del besökare från övriga världen. Våra schemalagda kundmöten gick mycket bra, vi fick en mängd nya uppslag, och nästan roligast av allt, vi lyckades nästla oss in i en affär där en konkurrent redan var vald. Samtliga uppslag bearbetas nu och vi meddelar självklart så fort vi kan offentliggöra information utan att riskera affären.

Antennen och teamet har fungerat klockrent under mässan. Det var mycket jämförelser mellan Orbits nyligen lanserade Orsat MKII system och vårt. Orsat MKII är en förbättrad version av den gamla MKI som hade stora problem med tillförlitligheten. Orbit marknadsför nya Orsat som ett fyraxligt system, en benämning som är en semantisk marketingövning ämnad att kontra vår lansering av P7 snarare än en sann teknisk utveckling. Om inte annat bekräftar det att de ser oss som en allvarlig konkurrent.

Marknadens dominant Seatel demonstrerade sina antenner, dock utan att visa några nyheter. Många kunder upplever att de varit låsta till Seatel och Seatel:s etablerade distributörsnätverk. De ser C2SAT som ett välkommet alternativ som dessutom ger klara prestandafördelar.

P7:ans tysta snabba mjuka kontrollerade rörelser stod i klar kontrast till konkurrenternas gnälliga långsamma och ibland skakiga rörelser. I kunders kommentarer framgick att eftersom hållbarhet och snabb drift och underhåll på installerade antenner är kritiska, är P7:an fantastisk i sin enkelhet. Kunderna kräver serviceprogram med åtminstone årlig kontroll och P7:an kan snabbt servas eftersom alla kritiska delar är lättillgängliga. Vi kommer att fortsätta följa konkurrenterna för att försäkra oss om att vi bibehåller vårt tekniska försprång.

Vi fick också bekräftelse på vår produktstrategi. Grundidén att utnyttja samma mekaniska rigg för en serie frekvensband och antennstorlekar upp till 2,4 meter föll i mycket god jord. Förutom de uppenbara synergierna för kunder när det gäller gemensamma reservdelar, drift och utbildning, får vi en bred produktportfölj till en låg utvecklingskostnad.

Maritime Communications, vår partner i Australien, deltog aktivt på mässan. De ryckte in och tog hand om tillströmmande kunder när kundtrycket för oss övriga blev för stort. Samtidigt fick de ytterligare utbildning på antennen. Maritime Communications beställde på mässan ytterligare en enhet som skall levereras direkt till en större mässa i Asien.

I samband med lanseringen på mässan övergick vi till en ny layout på webbsidan. Syftet var att öka fokus på själva antennen, samt skapa en lite tuffare mer militär image. En del material finns nu tillgängligt för nedladdning, och vi kommer att uppdatera och förbättra webben kontinuerligt.

Våra kundleveranser går som planerat. Vår partner i Indien har lagt en följdorder på ytterligare två enheter. Vi kommer att använda en del av kundenheterna som nu producerats för olika certifieringar innan de levereras.

Fredrik Hånell,
VD C2SAT communications AB
28 februari 2007